Nostalgija

Din il-pagna giet mizjuda fuq idea li taghjtuna intom.
F’din is-sezzjoni, kull min kellu xi esperjenza mat-team ta St.Georges
fil passat, jista’ jaqsama maghna billi jhalli il-kummenti tieghu. Grazzi.
bw1
bw2
old
OLD FIX
st2
team
tu
st1
centinarju
20080925---sp_02
ricenti
TAL-MISTHIJA IR-RITRATT LI JMISS…
xhela


or against the British Services. Floriana FC and St. George’s FC
are the two oldest Maltese football clubs. As early as 1910 The
first league competition for clubs was organised as early as
1910.Maltese teams were formed and started playing against each other or against the British Services. Floriana FC and St. George’s FC are the two oldest Maltese football clubs. As early as 1910 The first league competition for clubs was organised as early as 1910.
TAZZI U REBH…
League Championship: 1916/17

League Runners-Up: 1913/14, 1917/18, 1929/30, 1939/40

FA Trophy Finalists:1936/37, 1949/50

Cousis Shield: 1916/17, 1926/27

First Division Champions: 1991/92, 2005/06

Division 2 Champions: 1953/54, 1956/57, 1958/59, 1965/66, 1971/72, 1973/74

Division 2 Knock-Out Winners: 1958/59, 1971/72, 1973/74

Division 2 Knock-Out Finalists: 1953/54

Second Division Champions: 1987/88, 1996/97, 2003/04

Second & Third Division Knock-Out Winners: 1987/88

Second & Third Division Knock-Out Finalists: 1999/2000

Third Division Champions: 2002/03

Division 2 Sons of Malta Cup Winners: 1971/72, 1973/74

Christmas Cup Winners: 1939/40 1

5 ta’ Settembru 2004 Football – I Divizjoni

Il-kampjonat ta’l-Ewwel Divizjoni beda l-bierah bi tliet loghbiet, tnejn f’Malta, li saru fil-Victor Tedesco Stadium, u ohra fil-Gozo Stadium. Fost it-timijiet impenjati kien hemm iz-zewg timijiet promossi, St. George’s u Gozo FC, li izda kellhom fortuni differenti meta l-Bormlizi rebhu u l-Ghawdxin tilfu. Fil-partita l-ohra zewg timijiet favoriti ghall-promozzjoni, Mosta u Senglea Athletics qasmu sitt goals fi draw 3-3.

bormlanaxxar

ST. GEORGE’S …..2 NAXXAR LIONS …..0

It-team promoss ta’ St. George’s kellu ritorn pozittiv fl-Ewwel Divizjoni wara nuqqas ta’ seba’ snin wara li gheleb lil dak ta’ Naxxar Lions bl-iskor ta’ 2-0.

Il-Bormlizi skurjaw goal kull taqsima u ma serqu xejn minn dan il-konfront, anzi l-Lions iridu juru titjib.

St. George’s hargu aggressivi u urew mill-ewwel x’kienu l-intenzjonijiet taghhom tant li wara minuta resqu vicin minn daqqa ta’ ras Chimezie. Izda wara 14-il minuta huma marru minn fuq meta NAZZARENO ABELA approfitta mill-ezitazzjoni difensiva u kien hu li hataf pass fit-tul biex illobbja minn fuq Mascena.

Ir-reazzjoni ta’ Naxxar waslet fis-36 minuta, b’Simon Muscat jaqbez lil Grech, ikkrossja izda Delia kklerja fil-hin u ftit wara Ani xxuttja barra.

Madankollu qabel tmiem l-ewwel taqsima St. George’s kienu ghoddhom irduppjaw meta daqqa ta’ ras ta’ Heathcliff Schembri gie ikklerjata minn fuq il-linja minn Ramon Schembri u mir-rebound id-daqqa ta’ ras ta’ Chimezie giet salvata minn Mascena.

Fit-tieni taqsima l-loghob zvolga f’nofs il-ground u kien biss fl-ahhar zewg minuti li rega’ kien hemm azzjonijiet denji.

Dawn waslu mit-team Bormliz meta zewg minuti mit-tmiem Chimezie minn pass ta’ Brincat ixxuttja djagonalment, bil-ballun ighaddi tul il-lasta u fil-hin mizjud accertaw mir-rebha.

Chimezie rnexxielu jahrab mal-linja u mill-cross NAZZARENO ABELA mill-kaxxa z-zghira ma zbaljax biex ta l-ewwel tliet punti lil St. George’s.

ST. GEORGE’S: Gatt, Stivala (Grech), Spiteri, Brincat, Degabriele, Sevasta, Ewurum, Delia, Abela, Darmanin (Lagana), Schembri (Bonello).

NAXXAR L.: Mascena, Mock, Schembri, Barbara (Grech), Zuccchero, P. Fenech, T. Fenech, Dardouri, Muscat, Dimech (Camilleri), Ani.

REFEREE: Alan Mario Sant.

Din il-gimgha, tkellimna ma ex-player u anke ex-Captain ta St. Georges FC, Arthur Wait fejn huwa taghna kummenti u ritratti li huma parti mill-istorja tas-Saints.
Peppi Delceppo: The Coach
Part 1:GAZZETTA1 Part 2:GAZZETTA2
Best Team
BEST_TEAM
Fl-opinjoni tieghi u ta hafna Bormlizi, dan kien wiehed jekk mhux l-uniku Team tas-St Georges’s FC ta’ kull zmien. Dan it-team kien taht it-tmexxija tal-mahbub Coach Peppi Delceppo. Dan it-team kien l-uniku li spicca i-tielet fl-ghola divizjoni Maltija. Kient Team prodott tal-Club, li kien jilghab, loghob sabih li jpaxxi lil min kien imur il-ground. B’dan it-team u xi tibdil zghir mieghu gew mirbuha dawn l-unuri: Rebh ta Kampjonat tat-Tieni Divizjoni 1965/66, 1971/72, 1973/74/ K.O Winners 1971/72, 1973/74, Sons of Malta Cup 1971/72, 1973/74. It-Team kien jikkonsisti min dawn il-players: Charles Cilia, Charles bugeja, Emmanuel Calleja, Joe Mizzi, Tarcisio Mizzi, Joe Grech, Alessio Mamo, Joe Gafa, Harry Scicluna, Arthur Wait, Charles Grima, Emmy Grech, Raymond Jeffers, Mario Borg, Joe Bugeja u Joe Brincat.
St. Georges FC 5 Vittoriosa Stars 0
5_0VITT
“It-Timijiet ta St. Georges FC u Vittoriosa Stars flimkien qabel il-partita tant mistennija tat-tieni divizjoni f’Jannar 1972. Din il-partita kienet importantissima ghax Bormla u il-Birgu kienu ilhom ma jiltaqghu zmien twil minhabba li il-Birgu kienu ghamlu zmien twil fit-Tielet Divizjoni. Barra min hekk, it-team ta Bormla kien l-ewwel fil-klassifika u il-Birgu kienu fit-tieni post, ghal daqstant l-importanza kompliet tikber. Il-Ground tal-Gzira kien ippakjat b’eluf ta nies u kien hemm briju illi ftit konna naraw bhalu f’dak iz-zmien. St. Georges kienu rebhu din il-partita bl-iskor kbir ta 5-0 u komplew bil-mixja pozittiva taghom sakemm saru Champions. Ta min jghid ukoll, li f’dan l-istagun St. Georges rebhu wkoll in-Knock Out ta din id-Divizjoni meta fil-Final ghelbu lil Vittoriosa Stars 3-2.”
St. Georges FC CHAMPIONS
TAZZA CELEBRAZZJONI
“Arthur Wait, Captain ta St. Georges FC jircievi it-Trofej ta’ wiehed mill-Kampjonati mirbuha minghand il-President ta l-M.F.A, J. Mifsud Bonnici. Celebrazzjonijiet f’Bormla wara rebh tal-Kampjonat”
Advertisement

Responses

 1. Dalli carried on playing up to 1958 when a series of injuries forced him to retire. As a matter of interest, although a great header of the ball, Dalli only scored one goal for Floriana.

  This came on October 19, 1952 when Floriana were beaten 2-1 by St George’s. The scoresheet was still blank when Pullu Demanuele was injured and had to leave the field.

  No substitutes were allowed in those days and Floriana had to carry on with 10 men. Half-an-hour later, Willie Xerri was injured and the Greens had to battle on with nine men.

  A quarter-of-an-hour from the end, Oscar Bartolo scored for St George’s. Gritting his teeth, Dalli went up with his forwards to head the ball into the net for Floriana’s equaliser.

  His joy, however, was short-lived as a minute from time Bartolo, again, scored to give the Saints a very rare victory over their old rivals from Floriana.

  * Google Bookmarks Del.icio.us Facebook Blogger YahooMyWeb Digg Reddit Stumbleupon

 2. League 1913/1914 : St.George’s ma jiehdux il league bid diferenza ta goals.Floriana tilfu 11-0 kontra Hamrun u ta dan l-agir kienu gew isospenduti ghal xahar

 3. It is always sad to see a great club down on its knees, although this happens all the time in football. Traditions count for nothing in this game and when a big club strikes a bad patch then everything seems to go wrong.

  An example of this is the club of St George’s. Once the pride of Cospicua and Maltese football, the Saints started on a downward slide in the mid-1950s from which they found it difficult to recover and return to former glory.

  The period 1958-1963 was characterised by inconsistency for St George’s and, perhaps, lack of ambition to really make it to the top. I remember the team of that period quite well and would not hesitate to name it as the best St George’s team of the post-war period.

  In 1958-59 the Saints walked away with the Second Division championship, playing a kind of football rarely seen at the stadium at the time. A look at a typical line-up of that era showed a crop of players who were the envy of all the other clubs.

  Players like Ellul, Frendo, J. Mizzi, J. Scerri, Schreiner, C. Mifsud, Ciantar, Scicluna, Lolly Cuschieri and Stivala were all first-class players but the stars of that fine team were the elegant Freddie Delia, the incomparable Eddie Mizzi and the one and only Peppi Delceppo. All these players would carry a hefty transfer fee on their heads nowadays.

  Back in the top league in 1959-60, St George’s went through a very good season finishing in a healthy fourth place in the final standings. The highlight of their season came in the Christmas Tourney when playing against crack Austrian club ASK Grazer.

  Playing with their traditional zest and enthusiasm, and a certain amount of skill, they beat the Austrians 1-0. The vital goal came from a perfectly-taken penalty by Eddie Mizzi.

  The next year the Saints kept up their good form, finishing fifth in a season in which they were never in serious relegation trouble. It seemed for a while that the good old days of the Cospicua club were back again.

  They certainly had the credentials but the next season, the Saints failed once again to sustain their progress.

  1961-62 was a disastrous year for the team from Cottonera. They only managed seven points from a possible 28 and only avoided the drop because that season only one team was relegated.

  What can one say? The players were there and they certainly had the potential to go places. However, the old problems cropped up again. Freddie Delia was transferred to Hibernians with whom he won two championship medals and Mizzi migrated to Sliema Wanderers. One by one, the other players abandoned ship and at the end of the season the Saints were relegated.

  The club entered a rut and the same old record would be replayed over and over again. The team would win promotion only to be relegated again after a short stay in the top division.

  By the end of the 1960s all the players of that fine team of 1958-1963 were gone, except, of course, Delceppo.

  He remained loyal to the club up to his death, filling any position in which he was needed.

  Since that time, St George’s have had a number of fine teams but none, in my opinion, as skillful and exciting as that of the 1958-63 period.

 4. can you show that famous photo of wenzu gabaretta making a dead stright horizontal save in mid-air.in my opinion it was a worlg class save.

 5. Ghalkemm l ma tanx niftakar succesi fl ghola divizjoni ghal Bormla xorta ghandi memorji sbieh ghax min eta ta 5 snien dejem kont nitla narhom ma missieri gewwa l s stejdum tal Gzira dak iz zmien bil lambretta.kelni iz zju charlie “God bless him ” kien jahdem hemm ukoll u fejn ma kontx nitla ma missieri kont nitla mieghu + hekk iz zijiet kollha kienu kienu fisati kemm fuq il futbol kif ukoll fir regatta, iz ziju zuzu scicluna RIP ghamel xi zmien fil kumitat ta St.George’s ukoll. ghadni niftakar li ziju ta Ommi iz ziju Ganni li kien sankristan fil knisja ta santa Tereza kien ikollu nervi kbar meta kienu jitilfu Bormla. Allura kif nista jien ma nkunx inhob lil klab tas St.George’s u Bormla regatta. fin 1974 ghalkemm kien ghat kelli 11 il sena niftakar sew dal l istagun li dik is sena konna gejna it tielet fil first(premier tal lum) konna ntighilu il ground min hafna qabel u kont niehu gost bdik il folla enormi tati suport u theggeg li team ta Bormla..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: