About Us

Merhba u grazzi talli dhaltu fil-website tas-Saints. Dan is-sit se jibda jintuza biex jaghti hafna mill-informazzjoni fuq it-team ta St.Georges FC. Hudu sehem, billi thallu il-kummenti taghkom. Il-kummenti l-ewwel jarom il-webmaster jigifiri jekk ikun hemm xi kummenti horox hafna dawn ma jigux ippublikati. Grazzi u UP THE BLUES.

Contact e-mail: stgeorgesfc@gmail.com

Advertisement

Responses

 1. niextieq jekk hu posibli jkun hemm pagna NOSTALGIJA fejn dak li jkun jkun jista jsemmi l esperjenzi tieghu ta zmien li ghadda.
  niehu gost nisma stejer min ghand nies anzjani fuq il passat ta st.george’s

  • Grazzi ta l-idea. Ghada nahdem fuq pagna fej kull min kellu xi esperjenzi fit-team tas St Georges FC fil-passat, ikun jista jikkumenta dwarhom.

 2. Ta’ min ifahhar din l-inzjattiva li taghmlu din il-website. Qed niehu gost nara entuzjazmu miz-zaghagh bormlizi. Nispera li l-120 anniversarju niccelebrawh b’xi rebh ta’ unur. COME ON YOU BLUES!!!! KEEP IT UP!!!!

 3. Prosit Chris tghall website gdida u nixtieq najd kuragg lil-players kollha li- ha jilghabu fil-loghoba li-ilna nistennew!!

  COME ON BLUES HA NIFQQAHOM LIL BIRGU!!!

 4. Hbieb, qed nibghatilkom din l-email bid-dettalji tal-maratona tal-football ta Puttinu Cares ghal din is-sena.Id-dati huma 23/24/25 ta April 2010 u bhas soltu l-loghob se jsir gewwa l-Marsa.Jien gejt ufficjalment inkarigat biex navvicina l-klabbs sportivi lokali sabiex naraw kif flimkien nistghu nghinu lil dawn l-angli . Ghalhekk il-hsieb huwa li bhala klabb tistghu tghinu billi tippartecipaw bhala timijiet tal-football fejn tistghu tibbukjaw il-pitches f`certi hinijiet. Il-partecipazzjoni hija minghajr hlas u ghalhekk jistghu jigu membri kemm iridu kull min jippartecipa jista jghati donazzjoni lil klabb sabiex tkun tista tigi pprezentata mil kumitat fit-tmiem il-maratona.Tistghu taghmlu wkoll gabra min naha tal membri li jattendu ghal loghob tal-klabb taghkom. Idea ohra hija li tistghu toffru xi memorabilja sabiex tinbiegh waqt l-irkant. Hemm il-hsieb illi membru tal-kumitat jigi waqt il- maratona sabiex iwassal messagg lil membri sabiex jikkonkoru kif ukoll l-ghotja tigi pprezentata fl-ahhar tal -maratona. Dan kollu jixxandar LIVE fuq l-istazzjonijiet tat -TV lokali. Nemmen li bhala wiehed mil klabbs ewlenin ghandkom il-potenzjal li tirnexxu u flimkien nghamlu l-hajja ta dawn l-angli ftit aktar facli. Jekk tkunu nteressati nixtieq li niltaqgha man-nies fil-kumitat li huma responsabbli ghal dawn attivitajiet socjali sabiex nghatikom aktar dettalji. Filwaqt li nibghat inselli ghalik u l-kumitat kollu nistenna risposta min naha taghkom.

  Grazzi Hafna
  Ronnie Camilleri
  O/B Puttinu Cares
  99933399

 5. bhala bormliz u segretarju tal bocci tal klabb ta bormla nixtieq nejd prosit lil kull min qed jahdem fil kazini u socjetajiet bormlizi biex ingibu isem bormla fejn jixraqlu u nheggeg lil bormlizi biex di sena jitilu jisapportjaw li team tal bocci li wara hana snin ergajna se nilabu fl-ghola divizjoni

 6. Meta ha jibda it training tal under 17s u min hu kowc taghhom plz?????

 7. meta jibda it traiing tal u/15

 8. Hello,
  My name is Godwill, I am into Football players, scouting,and developing.

  I saw your profile in one of the public site ,I am writing to introduce United Stars Football Club to you ,and to indicate our interest on Tour,Tournaments,and on players transfer from the Nigeria local league and oversea.

  We are also looking for clubs, schools, agents, scouts and soccer institutions to partner with. Also looking for sports equipment manufacturing companies whom we can represent in Africa to sell and advertise their goods.

 9. Jien ex player bormliz nixtieq nejt lil kumitat id-dahlu iktar players bormlizi ax dawk ikunu vera ihobbu il-klabb. 10q

 10. Ghal li jista’ jkun ma tafx minn fejn nista’ nsib gear tat-team hux jekk hu possibli?

  Grazzi

 11. Vincent Poli
  82 Sente du courtil
  76230 Bois-Guillaume, France Vincent.poli@yahoo.fr

  Subject: Request for a period of try.

  Madam,Sir
  Hello, my name is Vincent Poli I am 19 years old, I’m from Rouen in Seine Maritime in Haute-Normandie, I write this letter for obtain one period of try in your installations for I hope integrate the team of your club.
  I have a big experience in football, I practice this sport since 6 years,I have played on the best régional level possible in France, the “division d’Honneur “(during 3 years in the club USCB Bois-Guillaume), I am striker or latéral middlefield, my principales qualitys are my vitess and my technic, I was the best scorer in my division in 2006.
  My performances allowed me to try out in three professionals clubs in France, in Havre AC on 2005 , in FC Nantes on 2006 but there were not decisiv , in FC New York on 2010, and on 2006 in FC Girondins de Bordeaux during one month, my try owed to prolonge during one years ,Recently I had a tryout in FC New York (USA) I wasn’t in the profil sought but the director general of New York, Matt Weston, recommended me for differents clubs in USA.
  Since I look for one professional club or semi-pro who takes me the opportuniti to live of my passion and for that I don’t fear to leave my country to reach my purpose, I send about you with the hope that your answer will be positive, I am conscious of bet that I ask you ,you don’t know me and you have never see me in a game, but I’m sure of my qualities and of my détermination. I am convinced, I’ve the level for play in your club.
  I ask you a tryout for limite risks for you and desmonstrate that I have the necessery potential for play for you, I am in your disposition and I will etudiate all of your propositions, your faithfully.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: