Players Profile

Coach  

 

 

 

 

Coach: Joey Falzon

 

Goalkeepers

Thomas Galea

Ryan Cilia

Defenders

Benoir Fenech

Daniel Zahra

Terrence Farrugia

Marko Milutinovic

Luke Stivala

Emanuel Sevasta

Karl Caruana

Midfielders

Anthony Bonello

Gary Inguanez

Mark Barbara

Ryan Previ

Emerson Amaira

Dylan Zarb

Luke Agius

Nathan Caruana

Strikers

Johnatan Luis Ruiz

Ryan Cell

* Glenn Bonello & Josef Dalli profiles still to be uploaded
Advertisement

Responses

 1. Proset ta’ dan is- sit komplu sejrin hekk ha nghollu isem il- Belt taghna il- Fuq up the blues

 2. Proset!! keep it up, a very interesting and informative website 🙂

 3. proset ta’ dan is-sit ibqghu sejrin hekk ghax jekk kullhadd jigbed habel wiehed inkomplu intellghu isem bormla il fuq . proset

 4. Well done king tal-blog vera informattiva u originali. Keep it up!

 5. KEEP IT UP WEBSITE NTERESSANTI!!!

 6. Prosit ta’ dan is-site

 7. zomma aggornata hekk.tajba king.sabiha

 8. Prosit vera nteressanti u aggornata!!!

 9. Kont qieghed infittex fuq kunjomi u iltqajt ma din is-site.Jien li dommt nilghab hafna mat team ta ST GEORGES inhossni sodisfatt hafna li nara li qieghed jintwera interess fil club taghna.Inselli ghal l-eks kollega tieghi Turu Waite u ghal BORMLIZI KOLLHA.

 10. kulhadd ok hbieb

 11. Hadt pjacir li xi hadd ta zmieni ha l-interess u kiteb. Dak kien zmien sabieh li kull min ghexu ma jinsih qatt.Inselli ghalik Tarcisio u ghal shabna kollha , li kwazi hafna minnhom ghadni niltaqa maghhom.

  • li kieku X plejers jaghamlu bhal turu u jaghtu daqqata id specjalment fejn tidhol in nursery zgur li jkolna futur ahjar

 12. Hadt pjacir nara it-Team jilghab loghob sabieh u veloci.Is-succes qieghed jigi billi hemm gharmonija kbira fit-Team bejn il-Players u l- Coach Joey.Ma kinix ta sorpriza ghalija ghax jien kwazi dejjem inkun hdejhom.Rebha ta6-1hija rebha kbira.Hemm bzonn inzommu saqajna ma l-art ghax ghad fadlilna xi ntejbu. Prosit Players u Coach.

 13. Verament Tajba. Komplu sejrin hekk u jalla li l-ghaqda tant mehtiega tibqa’ tirrenja fit-team mahbub taghna. Hajr lilkom li qed tahdmu b’rizq it-team tas-St.George’s 1890.

 14. aw hbib tenkju tal kurag li tijtuwni ax bdak lizbal li amilt il moral kin ha jizili pero orejtuwni kem ahna familja wahda ax fitini haf giptuwni tigra tenku u eja ha niqpu adejin u nixtiq nejt tenku ukol is saporters eja ha nifqu sijt is sibt naqa joqos

 15. prpsit ta din is site ax tibqa dejjem aggornat

 16. proset hafna tal profiles imma hawn hafna players barra come on hadt mu specjali fejnom daniel,il gulu etc etc:: kullhad qalb ghandu istmawom kolla ndaqs!! nigbdu habel wiehed jekk ahna vera team maqud!

  • U infatti HADD m’huwa specjali. Hemm certu ritratti ta players neqsien ghaliex ghadom ma waslux ghandi u ghalhekk m’ghandiex ritratt taghhom. Nassigurak li kulhadd huwa STMAT INDAQS FIT-TEAM TA BORMLA. Grazzi.

 17. Prosit tar rebha li ghamilna nhar it Tnejn. Kienet importanti hafna li nirbhu u Good luck ghal loghba li gejja tas sibt kontra Mqabba.
  Il festi tajba lil Bormlizi kollha specjalment lil dawk li ghandhom ghal qalbom it team taghna ta St. George’s FC.

 18. jiena twelidt u immut bormliz.ili l-awstralja 49 sena.is -saints l-akbar team li hemm Malta ghalija.joe medina.keep up the good work regardless.good luck.

 19. Prosit ta’ din il-website lil min qed jiehu hsieba! – vera informattiva imma jekk tista jekk joghgbok updejtja il-‘Player’s Profile’. Grazzi Forza Saints!!!

 20. ejja bluessss ha nirritornaw a rebha nhar hadd:) kuraggg!! AHNA NEMMNU FIKOM, 3PUNTI UMA VERA MPORTANTI NHAR HADD… KIF DEJJEM NEJD BORMLA KOLLA WARAJKOM

 21. prosett bluesss, wirja mi l aqwa , ergajtu paxxejtuna:) ejja ha nibqu ek u ngibu 3punti ohra kontra pieta!! haga wahda em fi team ta bormla l aqda kbir li em fi team jalla tibqu ek lahwa!! bormla kolla warajkom

 22. ejja ha ngibu 3punti ohra ada bluesss:) kuragg ahna nemmnu fikom!!!

 23. kuragg bluesss a loba ta lum kontra zabbar, ahna nemnu fikom li se tpaxxuna!! ejja ha nkunu final nhar gima ana biex nkunu em:) bormla kolla warajom…

 24. ejja min em l ahwa, kullhad al groundd nhar gima natu support xiraq l benjamini tana:) , prosett ta rebhu tal bierah fuq zabbar, alavorja l wirja em bzonn intejbuwa xi ftit!!

 25. prosit blues eja ha nirbhu knock out

 26. l ahhar appel biex min ikun jista jitla lejn ground lum, fi 7 go ground ta kordin!!! nemmnu li se jpaxxuna!

 27. Prosit tal loghoba u punt akkwistat kontra Qormi fit tournament organizzat min Hamrun Spartans, Awguri u kull success lit tim taghna.

  Prosit ta din il web site pero nixtieq li teditjaw il profil tal players ta din is sena ha nkunu aggornati aktar.

  Grazzi dejjem u kuragg blues

  • Il-Profile tal-players ser jigi updated meta l-iskwadra tkun konfermata peress li ghad hemm xi players maghna bil-prova. Grazzi.

 28. Grazzi hafna tat twegiba mill ewwel. keep it up St George’s FC.

 29. Well for the Website, hope we will have a great season. Good luck for all the players coach and committee and everyone involved.

  Bormlis sal mewt.

  Ejja Blues

 30. Bormla Bomba, keep it up blues

 31. ONde esta o JOnathan ruiz brasileiro gostaria de ver o rosto dele parece ser muito bom de bola

 32. I want to give evidence,I From Romania I have 22 age,and I played in II division at Unirea Dej and III Division at Stiinta Toplita and U Cluj.Thanks and I wait answer

  • Multumesc pentru interesul acordat clubului nostru de fotbal, te rog transmite adresa ta personala de mail asa vom putea discuta mai multe despre cariera ta.

   Multumesc

   Demis Paul Scerri
   St. George’s Football (Malta)

 33. from where did we get the serbian player? wich club he played with before?

 34. Prosit tal update tal players. Konna ilna hafna nistennewa bhal ta li sponsor …..better late than never kuragg u keep it up Blues.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: