Posted by: stgeorgesfc | September 5, 2011

Nibdew il-kampjonat b’telfa kontra Rabat AjaxBRMLA_VS Hin: 5.00 pm Data: 11 ta SettembruPost: Centenary Stadium

Skor: 0-2

GOOD LUCK!!

Meanwhile the Malta Football Association announced that following a request by First Division clubs, the BOV First Division League matches in programme on Saturday and Sunday have all been delayed by an hour.

The programme is therefore as follows:

Saturday 10 (Centenary Stadium)

17:00 Birżebbuga St. Peter’s vs Melita

19:00 Vittoriosa Stars vs Lija Athletic

Sunday 11 (Centenary Stadium)

17:00 St. George’s vs Rabat Ajax

19:00 Pietà Hotspurs vs Naxxar Lions

Advertisement

Responses

 1. Issa li wasal fil qrib li jibda il kampjonat nistgħu aħna is-supporters ninataw xi ftit informazzjoni dwar il- plejers il- ġodda li it- tim tas- St Georges akkwista għal din is-sena? Ninsab ċert li il-Kumitat għamel dak kollu possibbli sabiex issaħħaħ lit-tim tagħna, Grazzi !

 2. Min Qalbi nixtieq illi it tim jilghab loghba kbira ghax l ewwel wahda u boost tajjeb ghal kullhadd. Kuragg lill kullhadd. Aggressivita, concentrament u nirbhu.

  Forza St. George’s

  Tonio Magro
  NISPERA ILLI KULLHADD JGHAMEL SAGRIFICJU U JIGU IL GROUND.

 3. Dan l istagun se jkun wiehed dificli ghal St.Georges FC hemm 12 il team hafna minhom armati sa snienhom, nibdew bil Melita team li tilef il promozjoni b decider u di sena qed jipraparaw biex li ma ghamlux is sena l-ohra jaghmluh di sena. Dingli wara li kienu religati min premier irnexilhom izomu posthom fil first u din is sena b ambizjoni ikbar, Rabat, Naxxar huma zewg teams li gew promosi ghal first u li mili jider sahhew hafna l iskwadra taghom specjalment Rabat li ghandhom bhala president lil Dr M.Scirha (hu il pres.ta Valletta Victor) hemm ukoll Birzebugia Team zaghzugh u mimlijin energija li qed jiprovaw issahu team biex jzom postu f lewwel divizjoni imbad hemm zejtun li wara li rebhu it tielet divizjoni baqghu sejrin biex rebhu it tieni ,il partitarji taghhom ghandhom awforija kbira u qed ikunu wara team bl eluf u ghandhom esperazjonijiet kbar bara li jghinu li team finanzjarjament specjalment meta support qed jifinanzjaw xi plejers min buthom, hemm St.Andrews, Lija u Pieta dawn it tliet teamijiet dejjem jkunu kompetitivi specjalment minhaba li jkollhom plejers prodoti taghhom li jtelghu min nurseries taghhom stess. Hemm St.Patrick li din is-Seana hatru Bhala President li Tabieb Jose Muscat li jiflah finazjarjament u hem mil Girien il Birgu li donhom ghalijhom il flus mhux problema ghax ghandhom lil min iwenizhom tajjeb. Imbad hemm ahna ST.George’s l izjed tem antik Malti team li dejjem saba dificli biex jkollu li min jifinalizah imam team li ghalkemm qatt ma kellu finanzi kbar xorta kellu l mumenti tieghu, din is sena ghandna coach bravu Robert Kelly li qed jiprov jaqat team kompetiev ghalkem xorta tibqa l problema finazjarja. Min hawn inhegeg lil Bormlizi biex jergaw jibdu jersqu lejn il ground ha jaghtu s sapport li team u fejn jistghu jejghnu finanjarjament halli jkolna stagun tajjeb .

 4. Kompettizzjoni hemm hafna ma hemmx dubju imma jekk it tim jilghab bil qalb, bil mohh, b’aggressivita u ghal flokk, hemm inkunu ta quddiem. Importanti illi is supporters ikunu wara it tim all the way. Ghidu lill tal familja, lill shabkhom, lill min tafu.

  Good luck,

  Tonio Magro.

 5. Lanqas nafu x’ laqatna fl-ewwel logħba mar-Rabat. Min jaf, forsi omen tajjeb? Is- Sena li għaddiet kważi grejna bi l-kampjonat fl-ewwel rownd, dis- sena bdejna b’ telfa u tidwira. Kuraġġ li kulħadd, bla dubju ta’ xejn it- talent qiegħed hemm.

 6. Haga wahda nghid. Kullhadd ghall ground ghada ghall kontra il Melita. Support all the way u sa l ahhar.
  Forza St. George’s sa l ahhar loghba!!

  Tonio Magro.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: