Posted by: stgeorgesfc | September 19, 2011

Nitilfu kontra B’Bugia


BRMLA_VS Hin: 8.00 pm

Data: 26 ta Settembru

Post: Centenary Stadium

Skor: 1-2

Advertisement
Posted by: stgeorgesfc | September 15, 2011

Nitilfu kontra MelitaBRMLA_VS Hin: 6.00 pm

Data: 16 ta Settembru

Post: Centenary Stadium

Skor: 1-2

Posted by: stgeorgesfc | September 5, 2011

Nibdew il-kampjonat b’telfa kontra Rabat AjaxBRMLA_VS Hin: 5.00 pm Data: 11 ta SettembruPost: Centenary Stadium

Skor: 0-2

GOOD LUCK!!

Meanwhile the Malta Football Association announced that following a request by First Division clubs, the BOV First Division League matches in programme on Saturday and Sunday have all been delayed by an hour.

The programme is therefore as follows:

Saturday 10 (Centenary Stadium)

17:00 Birżebbuga St. Peter’s vs Melita

19:00 Vittoriosa Stars vs Lija Athletic

Sunday 11 (Centenary Stadium)

17:00 St. George’s vs Rabat Ajax

19:00 Pietà Hotspurs vs Naxxar Lions

Posted by: stgeorgesfc | August 8, 2011

Melita Summer Cup


Fixtures

Rizultati sa issa: Melita vs St. Georges 4 – 0
Lija vs St. Georges 2 – 4
Naxxar vs St. Georges 4 – 1
San Gwann vs St. Georges 0 – 2
Gharghur vs St. Georges 1 – 2

Posted by: stgeorgesfc | July 27, 2011

Players Meeting


Is- Sibt 6 ta’ Awwissu 2011 fid- 9.30am gewwa l- kazin tas- St. George’ s se jsir players meeting ghal dawk li ghandhom bejn 16 u 20 sena. Dawk interessati li jilghabu fil- kampjonat tal- Youths huma mhegga li jghattendu peress li t- training se jibda fit- 08/Aug/11.

Posted by: stgeorgesfc | July 26, 2011

STGC Promotions – Tribali


Tribali in Cospicua

Tickets jistghu jigu mixtrija minn dawn il-hwienet:

– Agenda Bookshops
– News Kiosks
– EXOTIQUE Outlets
– 8 TILL LATE

Prezz huwa ta EUR 10.

Heggu lil kulhadd biex jattendi… Min ser jigi mhux ser jidispjacih zgur.

Posted by: stgeorgesfc | July 18, 2011

Illum jinghata bidu ghall Stagun 2011/12


Illum, it-team ta St. George’s FC ser jibda bit-tahrig tieghu taht it-tmexxija tal-Coach il-gdid – Robert Kelly. Is-sezzjoni tibda fis 6.00 pm gewwa il-ground ta’ Verdala.

Min hawnhekk nawguraw lit-team kull success ghall l-istagun li jmiss.

Posted by: stgeorgesfc | July 15, 2011

News…


Wednesday 13th July kellna l- players meeting. Monday se nibdew il- pre-season.

Rigward il- Gulu, ma kienx ahna li nehhejnih, izda kien hu li telaqna. Anzi, jumejn qabel ma ffirma mal- Birgu konna fthemna mieghu li se nghamlulu kuntrattu hu kien accetta. Izda huwa seta’ jitlaq meta jrid peress li se jghalaq 21 sena u ghalhekk kull team seta jmur ghalih basta jhallas il- parametri. Minn hawn nirringrazzja lil Gulu tas- servizz li ta lill- klabb.

Rigward akkwisti, ghadu kemmxejn kmieni biex wiehed jikkonfermhom pero’ zgur li se jkollna attakkant ta’ vera li se jghatina pjacir kif ukoll erba’ zghazagh kapacissimi flimkien mal- maggoranza tal- players li kellna s- sena ‘l ohra.Rigward Thomas Galea, ix- xewqa tieghu hija li jrid jilghab ma’ Bormla pero’ dan huwa player tal- Hibs u l- ewwel irridu nirringaw maghhom.

Jekk jghogobkom ejjew ha nergew nibdu nigbru dik ix- xihaga zghira minnghand kulhadd halli nghinu lill- klabb, Grazzi bil- quddiem.

Posted by: stgeorgesfc | July 1, 2011

Robert Kelly new coach at St George’s


Robert Kelly has been appointed coach of first division side St George’s FC.

The announcement comes soon after the departure of former coach Joe Falzon, who has now been appointed coach of Zejtun Corinthians who were promoted to the first division last season.

This will be second time Kelly is coaching the St George’s side. He had led the team in the Premier League in season 1994/95.

The team’s aim this season is to win promotion to the following season’s premier league.

From here we would like to thank Mr. Joey Falzon for his dedication and respect he has shown to the club and wish him good luck with his new club.

Posted by: stgeorgesfc | March 29, 2011

Loghba importanti nhar il-Hadd


Main Sponsor

BRMLA_VS Hin: 3.00 pm

Data: 3 ta April

Post: V. Tedesco (Hamrun)

Skor: ??

GOOD LUCK!!

« Newer Posts - Older Posts »

Categories