Posted by: stgeorgesfc | July 26, 2010

Jitilghu il-Poloz tal-Maltco Lotteries First Division Knock Out


The draws for the first phase of the Maltco Lotteries First Division Knock-Out were held on Monday at the Centenary Hall, Ta Qali.

The ten First Division clubs will be taking part in the Maltco Lotteries First Division Knock-Out. The ten teams are divided into two groups of five teams each. Groups will be played on a one-round league basis.

The draws were as follows:

Maltco Lotteries First Division Knock-Out – First Phase

Group 1: Lija Athletic, Melita, Msida St. Joseph, Mosta, Balzan Youths.

Group 2: Mqabba, Pieta Hotspurs, St. Andrews, St. George’s, Dingli Swallows.

All group matches will be played between Saturday 18th September and Sunday 17th October.

Advertisements

Responses

  1. Veru li gie player minghand Hamrun Spartans u iehor minghand Hibs ?

    • Smajt li minand il hibs gej il pakki.. pero mill hamrun ma smajt xejn

  2. Hbieb,

    Bhal issa ghaddejjin negozjati ma’ numru ta’ players u clubs, li nittamaw li sa’ nhar is-Sibt ikunu konkluzi sabiex it-Tnejn jibdew it-tahrig mal-club. Nassigurakom li qed isir sforz kbir, fil-limitazzjonijet taghna, li jkollna team kompetittiv. Kull transfer konkluz jithabbar fuq il-website tal-club minnufih.

  3. KAMPANJA GBIR TA’ MEMBRI ST.GEORGE’S F.C.

    Bhal issa qed jingabar il-membership ghas-sena 2010-11. Kull min jixtieq jidhol membru ma’ St.George’s F.C. huwa mitlub javvicina xi hadd tal-kumitat. Il-Hlas huwa ta’ 10euros. Qed isir sforz sabiex il-membri jibbenefikaw minn offerti bhal tnaqqis fil-prezz minghand xi hwienet, kif ukoll possibilitajiet li qed nahdmu fuqhom. Ghal kull hlas ghandha tinghata ricevuta. Chris Agius (christagius@gmail.com)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: