Posted by: stgeorgesfc | April 29, 2010

L-ahhar loghba tal-kampjonat ghall-dan l-istagun


BRMLA_VS Hin: 4.30 p.m.

Data: 2 ta Mejju

Post: Hibs Stadium

Skor: 0 – 5


Fil-Hibs Ground Kordin ic-Champions Marsaxlokk laghbu l-ahhar loghba ta dan l-istagun kontra St Georges fejn hargu rebbieha bl-iskor ta 5-0. Kienet partita li mill-ewwel dehret li ser tkun biss ta formalita. Dan ma jnaqqas xejn mil kapacita ta Marsaxlokk ghax huma kien haqqhom li jigu nkurunati Champions ta l-Ewwel divizjoni.

Il-loghob beda fuq nota posittiva minn naha ta Marsaxlokk li bil-loghob pjacevoli taghhom bdew izommu l-ballun fil-pozizzjoni taghhom. Minn naha ta St Georges dawn serhu xi plejers minn taghhom u laghbu zaghzagh lil quddiem ghad narawhom jilghabu fl-ewwel team. Bil Banda dejjem ghaddejja Marsaxlokk marru fil vantagg meta minn xut minn barra l-kaxxa giejel lil T Galea fil lasti Bormliza jaghmel save tajjeb u mir ribawnd M Licari fetah l-iskor fost il brijju tas-supporters. Minuta qabel spiccat l-ewwel taqsima l-istess plejer M Licari ghamilhom 2-0.

Fit-tieni taqsima l-andament tal loghob ma nbidilx fejn fil 53 minuta F Raimy ghamilhom 3-0. Marsaxlokk komplew jiddominaw il-loghob fejn 64 minuta l-iskor sar 4-0 mill-istess M Licari  li skorja r-raba gowl minn pozizzjoni cara ta offside li ma kellu l-ebda diffikulta jinkonkludi. Hames minuti mit-tmiem M Licari ghamilhom 5-0 favur Marsaxlokk biex hekk huwa skorja xejn inqas minn erba gowls ghat-team tieghu. Fit-tmiem tal partita Marsaxlokk gew presentati bit-Trofej ta Champions.

Advertisements

Responses

  1. prosit ukoll tmur ghal din is sit li zammitna aggornati ma kull ma kien qed jigri….Grazzi

  2. Kienet loghoba bla interess kontra marsaxlokk il- ghaliex huma kienu ilhom li saru Champions ta’ din id- divizjoni. Filwaqt li ahna ma kellnix cans nirbhu il- promozzjoni. Imma kif ghidna dejjem jien bhala Bormliz sodisfatt ahna il- ghaliex l- ghanijiet taghna intlehhqu qabel ta’ kullhadd. Kullhadd kien jaf x’ ahna nippretendu ahna is- supporters u dan sar u ntlahaq allura nixtieq nghid grazzi kbira lil players kollha taghna lil kumitat u l- coach u kull min hadem biex l- ghan taghna intlahaq. Nixtieq nawgura lil Champions tal- First division Marsaxlokk kull success is- sena diehla fil- Premier well done

  3. prosit ta kollox players coach u kumitat bqajna nigieldu sa l-ahhar is kuragg ghax fadal in knock out

  4. proset lil players u l coach,tal kumitat jejdu xjejdu,turu u salvu biss amlu xogholom,sissa, forsi fil jiem li gejjien jiccaqalqu lohrajn issa naraw.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: