Posted by: stgeorgesfc | April 7, 2010

Ritratti tat-team bormliz ghas-sena 2009/10


Ritratti tal-players flimkien mal-Coaches gewwa Verdala Ground Cospicua:

Wara: Christian Bugeja, Shaun Farrugia, Chris Coffi , Glenn Bonello, Chris Ciappara, Josef Dalli, Christian Grech

Nofs: Gordon Mallia, Emerson Amaira , Thomas Galea, David Aquilina, Nathan Caruana, Benoir Fenech

Quddiem: Matthew Xerri, Anthony Euwrun, Joey Falzon (Coach), Arthur Waite (Membru tal-Kumitat), Emanuel Sevasta, Anthony Bonello

* M’humiex inkluzi fir-ritratt huma Silvio Sciberras u Daniel Galea

Ghati donazzjoni permezz tal-Paypal billi tafas hawnekk. Tkun qieghed taghti ghajnuna lil dan il-club tant ghall-qalbek. Grazzi.

Advertisements

Responses

 1. Ghaziz Siehbi,

  Bhala parti mic-celebrazzjonijiet biex infakkru l-120 sena mit-twaqqief tal-club ta’ St.George’s F.C. ser inkunu qed naghmlu ktieb kommemorattiv li ser jitqassam b’xejn f’kull dar f’Bormla. Ghalhekk qed induru fuq il-kumpanija tieghek sabiex toffrilna reklam ghal dan il-ktieb. Ir-rati jinsabu hawn taht, u napprezza li jekk tkun ser tirreklama, tirrispondina sal-ahhar ta’ April. Jien nirringrazzjak bil-quddiem ta’ kull ghajnuna.

  Inselli ghalik,

  Chris Agius
  President

  Black and White

  Quarter Page €20
  Half Page €30
  Full Page €60

  Colour

  Half Page €75
  Full Page €140

 2. St.George’s fc Paypal Donation
  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=B65VWD27V2C4U

 3. il lum il gurnata hafna minna nixtru afarijiet bl internet kull min juza dan is serviz jaf kemm hi safe li tuza l paypal (PayPal protects your financial information with industry-leading security and fraud prevention systems. When you use PayPal, your financial information is not shared with the merchant. Once your payment is complete, you will be emailed a receipt for this transaction.)ghalekk billi tibat donazjoni hi ta kemm hi li St.Georges Fc hi facli.

  St.George’s fc Paypal Donation
  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=B65VWD27V2C4U

 4. Kburin li Bormlizi!!!!!!: Grazzi tad Donazjoni.
  Donation Received (Unique Transaction ID #2F717504DK535752T)

  Name: ***** ***** (The sender of this payment is Non-U.S.)

  Total Amount: €10.00 EUR

  Fee amount: -€0.69 EUR

  Net amount: €9.31 EUR

  Item amount: €10.00 EUR

  Purpose: St.George’s FC

  Date: 16 Apr 2010

  Time: 03:15:21 PDT

  Status: Completed
  Nghamel appel lil dawk il Bormlizi li ma jkunux spiss lejn Bormla biex jaghtu Donazjoni lis St.George’s FC permez tal paypal
  St.George’s fc Paypal Donation

  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=B65VWD27V2C4U


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: