Posted by: stgeorgesfc | March 16, 2010

Tasal telfa kontra Mosta FC


BRMLA_VS Hin: 3.00 p.m.

Data: 19 ta Marzu

Post: Tedesco Stadium

Skor: 1 – 4


St Georges u Mosta kellhom inkontru bejniethom fejn il-Mosta hargu rebbieha bli-skor ta 4-1. Kif kien mistenni dawn iz-zewg timijiet, kienu sejrin jipproducu partita kombattuta ghax it-tnejn ghandhom element ta plejers tajbin.

Anthony Bonello fl-azzjoni kontra Mosta FC

Fil bidu tal partita iz-zewg timijiet kienu attenti hafna ghal xulxin, imma mal hin Mosta bdew jiehdu l-inizzjattiva tal loghob, u it-team Bormliz kien komdu jistenna. Mosta holqu l-ewwel azzjoni ta gowl meta, minn xutt ta L Stivala gie salvat tajjeb mil-geolkeeper Bormliz T Galea. Wara din l-azzjoni St Georges bdew jaqsmu il-loghob ma l-avversarji taghhom, fejn fit-30 minuta G Bonello ta kross tajjeb lejn T Ewurun,  fejn dan prova bir-ras imma gie anticipat. Ezatt qabel il-mistrieh Mosta marru fil-vantagg minn L Grima, li tefa fix-xibka Bormliza wara tahwida quddiem il-lasti.

Ezatt mas-suffara tat-tieni taqsima St Georges mill-ewwel hargu ghal gowl, fejn xutt ta A Bonello gie mwaqqaf minn id B Galea ta Mosta, li minnu nghata penalti, fejn G Bonello ma zbaljax biex ghamel l-iskor 1-1. St Georges donnom hadu l-loghob f idejhom, fejn fi ftit minuti habtulhomm zewg blalen mal lasti, u cans tajjeb ta gowl, izda kontra ix-xghira tal-loghob, minn kontra attakk Mosta regghu marru fil-vantagg, meta fil-59 minuta L Micallef skorja, wara lil-ballun habat ma sieq il-lasti qabel spicca gewwa,wara pass ta siehbu V Osobu.  St Georges mahsudin minn dan il-gowl, regghu gew mahsuda mill-istess mossa bejn l-istess zewg plajers ta Mosta, fejn minnu l-istess L Micallef ta vantagg ta 3-1 lil Mostin. St Georges ghamlu xi tibdiliet biex jipprovaw jidhlu fil loghba, imma kienu il-Mostin li regghu skurjaw wara azzjoni ta korner,  fejn A Borg skorja bir-ras u ta rebha meritata lit-team tieghu Mosta.

Advertisements

Responses

 1. ejja blues ha nibqu sejrin ekkk issa min naha taghkom 100% qed ituna issa naqa support anna bzonn !!!!!

 2. ejja blues naqra ohra fadal grazzi ta dak kollu li qed taghmlu maghna grazzi lil kull wiehed minnkom

 3. Bormla kollha maghkom u warajkom!

 4. il kumitat jersaq iktar lejn il players jonqos,u nitilu premier

 5. Kif tafu St. George’s jinsabu jissieltu biex jirbhu promozzjoni f’gheluq il-120 sena taghhom. Billi ma ghandniex sponsor qed induru fuqek sabiex tatina donazzjoni ckejkna. Jekk tixtieq taghmel dan ibghat messagg jew cempel fuq 79282081. Grazzi bil-quddiem.

  SEND PAYPAL DONATION

  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?…cmd=_s-xclick&hosted_button_id=B65VWD27V2C4U

 6. St.George’s fc Paypal Donation
  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=B65VWD27V2C4U

 7. Keep it up boys!

 8. ejja ha nikoncentraw fuq il loba li gejja blues telfa kulhadd johoda ….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: