Posted by: stgeorgesfc | March 9, 2010

Nitilghu fit-tieni post tal-klassifika


BRMLA_VS Hin: 9.00 p.m.

Data: 14 ta Marzu

Post: Tedesco Stadium

Skor: 2-1

Wara ir-rebha ta 2-1 li St George’s kisbu minn fuq Mqabba FC, issa il-kampjonat dahal go fazi ohra, fejn issa hemm 4 timijiet fuq quddiem li jisseparhom hemm biss 4 punti. Meta fadal hames loghbiet ghal tmien l-istagun, St Georges ghamlu pass importanti b’rebha, li poggithom fit- tieni post flimkien ma Balzan Youths.

Ghal din il-loghba iz-zewg timijiet hargu biex jiksbu it-tlett punti. Fil-bidu rajna lit-team ta l-Mqabba jiehu l-inizzjattiva tal loghob, waqt lit-team tas-St Georges ghazel li jilghab loghba ta stennija. L-ewwel azzjoni denja tal-partita giet min naha ta St Georges meta f l-24 minuta pass ta C. Ciappara lejn G. Bonello, rat ix-xutt ta dan jaddi ftit gholi. Mqabba irrispondew b-xutt ta O. Grech li T. Galea fil-lasti ta Bormla laghqa tajjeb. Fil-35 minuta St Georges marru fil vantagg minn penalti moghti minn G. Bonello, wara li il-player M Catania mess il-ballun b’idu wara azzjoni bejn  S Sciberras u C Ciappara ta St Georges. Ftit qabel il mistrieh Mqabba tilfu ic-cans li jgibu l-iskor ndaqs meta minn pozizzjoni tajba M Anastasi xehet barra.

Fit-tieni taqsima Mqabba hargu mill-ewwel ificcu l-gowl tad draw meta, minn xuttijiet ta V Cuschieri u M Gauci gew milquha tajjeb mill bravu goalkeeper Bormliz T Galea. St Georges gharfu jikkontrollaw lil avversarji taghhom f nofs il grawnd, u b moviment tajjeb lejn il-lasti avversarja kisbu it-tieni gowl taghhom, permess tal playmaker taghhom S Sciberras, wara xoghol tajjeb minn siehbu J Dalli. Minn hawn Mqabba tefghu kollox quddiem biex forsi jsalvaw il partita, u fit-83 minuta gew moghtija penalti, meta J Bugeja waqqa lil C Calleja fil kaxxa fejn l-istess player ghamel l-iskor 2-1. Lejn tmiem il-partita Mqabba tkeccilhom il plejer M Anthony.

Wara din ir-rebha St Georges issa qeghdin jokkupaw it-tieni post flimkien ma Balzan Youths u 3 punti taht Marsaxlokk.

Advertisements

Responses

 1. Prosit turu kompli bdan ix xol ghaliex dejjem ittina fiducja u overview ta xikun se jigri!!

 2. L-ewwel haga proset blues et tilaghbu loghob sabih.Issa ifmuni ma riedx nider li jn xi anglu ax kullhadd waqt il hin ta’loghoba ikun taht tenzjoni ..Pero nahseb certu protesti lejn il referee u l-assistenti ikunu to much mhux b’forsi jamlu kollox kontra naqlawlom il-…….. kif ukoll lejn il players aversarji mhux xoghlom iridu jamlu umabt dawn ikunu erba min nies li jigu jaraw 2 matchs f’season u ma taram qatt aktar basta ihamgu it-team u lil bormla…Ahjar sewwa ejjew il ground u gibu in-nies makom imma ghat il kuragg lil players taghna u ghajtu kemm tridu mela le imma favur it-team taghna ( Ghanki li couch mela meta jerbah ingibuh Cappello u meta forsi jamel xi zball f’xi bidla kullhadd jigi couch… ta’ alla ibrek imaqdruh u namlu shows waqt il loghoba dan kollu diskors li jitfa pressure fuq it-team u fuq il kumitat ghalija jien…Jn ma ghandi lebda dubju li ghaw xi couch f’dinja tajjeb jew hazin li jamel xi bidla ecc biex jitlef il loghba li ikun gara li il mossa bidla tkun harget hazina ) Jn ma riedx nikritka anzi prosit hafna ghax belt zghira ghalija namlu affarjiet kbar ghax li izomm first mhux cajta sena wara sena…Grazzi Bormlizi U kburi

 3. ejja blues ha nerbhu ada il birgu regu ma rebhux nerbhu di u naqbzuwom kuragg blues eja ha norowom minu laqwa fil kottonera il daw il mahmugin….

 4. EJJA BLUES 🙂

 5. Prosit blues

 6. Kemm gejna? sfortunatament ma’ stajtx nitla il-gownd !

 7. irbahna 2 b 1 well done blues issa qbiznijom ukoll 🙂

 8. Thanks Rodrick ! ……….Prosit lill-Kullhadd ….. ix-xoghol li sar issa qiehed jaghati il-frott !

 9. Il-lum St Georges ghamlu pass iehor il-quddiem bir-rebha fuq Mqabba bli- skor ta 2-1. Kienet rebha sofferta imma l-importanti huwa li gibna it-tlit punti biex avvanzajna ftit izjed.Prosit lil kullhadd. Fit-tieni rawnd diga gibna 6 punti li konna tlifna fl-ewwel rownd.

 10. kontra il- birgu u mqabba ghax ma dawn konna tlifna proset lil players kollha tghana lil kumitat u l- coach u lil kull minn b xi mod qed jghin biex dan it- team wasal s’ hawn nibqu saqajna mal- art imma zgur kull bormliz huwa kuntent u sodisfatt b’ dak kollu li qed tghamlu

 11. Prosit celesti.Ibqu sejrin hekk


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: