Posted by: stgeorgesfc | February 20, 2010

Tasal ir-rebha li Bormla kollha kienet qed tistenna!


BRMLA_VS Hin: 3.30 p.m.

Data: 27 ta Frar

 Post: Tedesco Stadium

Skor: 2-1


Il-bierah fil Victor Tedesco ntlaghbet il-loghba Derby tal Kottonera bejn St Georges u Vittoriosa.It-Team Bormliz mmexxi mill Coach Joey Falzon hareg rebbieh bli-skor ta 2-1.

Ghal din il-loghba is-support taz zewg timijiet ma naqadx. B din il-loghba it-team ta St Georges rega irritorna ghar rebh wara 9 snin.

Il -loghba bdiet fuq ritmu tajjeb miz-zewg timijiet fejn il-loghob kien dirett u movimentat. St Georges ghamlu l-ewwel attakk serju taghhom fis16 il-minuta meta pass fit-tul ta G. Mallia lejn T. Ewurun fejn il-goalkeeper ta Vittoriosa jsalva parzjalment ,il-ballun gie ghand J Dalli li ra ix-xutt tieghu jahbat ma sieq il lasti. Il-loghba baqet fuq l-istess ritmu fejn iz-zewg timijiet pruvaw jinfdu id-difizi, fejn Vittoriosa rnexxilhom, biex fis-16 il minuta meta ghamlu li skor jaqra favur taghhom minn gowl ta J Chetcuti ghal 1-0. Minn naha taghhom St Georges ghamlu ir-reazzjoni taghhom mill-ewwel fejn deher car li ma kienu ser icedu xejn.Zewg minuti wara kien il gowlkeeper T Galea ta St Georges li ghamel save stupend fuq B Muscat ta Vittoriosa.

Anthony Ewurun fl-azzjoni kontra Vittoriosa Stars

Fit-tieni taqsima il-loghob kompla kif kien, biss fil-55 minuta St Georges gabu r-rizultat indaqs b gowl opportunista ta J Dalli, wara xutt ta G Bonello lil gowlkeeper ma zamx. Minn hawn il quddiem it-team ta St Georges trasforma ruhu, ghax dan il-gowl mlighhom b kuragg kbir, biex fis 60 minuta regghu marru fil vantagg minn gowl ta G Mallia b daqqa ta ras stupenda, wara azzjoni ta korner, ma ta l ebda cans lil gowlkeeper avversarju jilqa. Wara dan il gowl St Georges organizzaw izjed ruhom fejn ma taw l-ebda cans lit-team ta Vittoriosa biex jerga jidhol fil loghba.

Mas suffara finali tar referee waqghet is-saga ta 9 snin telf fejn is-support tasSt Georges nfexxew f kant u ferh lejn il benjamini taghhom.

Advertisements

Responses

 1. Kuragg blues, difficli veru, impossibli le, taqtawx qalbkom, mohkom hemm u ir-rizultat jasal !

 2. GOOD LUCK

 3. ejja blues nerbhulom alinqas ilom ituna xebat meta ha ntuwom 1 ahna ????? gl blues

 4. bla flus la tannaq u lanqas dbus

 5. Ghazis bormliz sincir, veru kaz, imma ftakar, kif nejdu ahna in-nies tal-kottonera, it-tigrija, sal-barkun!………. kuragg blues………

 6. dejjem l-istess storja, ghax waslet id-derby insemmu il-flus, min jaf minghadih dan il-kumment???

 7. qed Tinnutaw li meta tasal derby dejjem jidhol jitkellem xi hadd fuq il- flus id- darba l- ohra kien xi hadd christian u issa Bormliz sincier qedin jigubni dubji kbar kemm inti Bormliz u wisq iktar sincier ….

 8. good luck blues.moohkom emm

 9. Proset blues!!!! J’Alla nibqu sejrin hekk!!!!

  Viva Bormla!!

 10. Turu il bierah meta kelimtni ghamiltli hafna kuragg imma xorta bqajt xettiku li nistu nerbhu. Turu inti king

 11. Prosit kbira lil kulhadd.Meta tibda temmen li int daqs hahhiehor tkun diga rebbieh.Niehdu pjacir minghajr ma inweggu lil hadd. Ghal darba ohra prosit.

 12. FORZA BORMLA U GRAZZI KBIRA MINN QALBI LIL PLAYERS KOLLHA HADD WARA HADD TASAL TA’ KULLHADD U MIN JIXTIEQ LIL DENI LIL GARU JIGI F’ DARU SELLULI GHAS- SUR ANC BIL- FLUS LA TGHANNAQ U LANQAS TBUS AHNA GHANNAQNA U TBEWWISNA IMMA

 13. Il Kacca regat infethet ax lajkla giet fuq il bacir u IMLEJNIJA BIC COMB!!!!!!! INZEL MIN EMMMMMMM

 14. proset blues erbahtu laktar laba importanti alijja…. jekk jitiu ma jistawx jejdu telaw min fuqna 😀 we love you St.George`s

 15. Prosit Blues….ferrahhtu lil Bormla Kollha ghax zgur li kull Bormliz kien ilu jixtieq dan il-mument! L-ajkla ma tantx damet iddur fuq il-bliet girien, ghax malajr laqtita! Haga nghidilom….tmissuwix ghax tista tkun marida b’mard jittiehed! BLUES KBURIN BIKOM! KOMPLU PAXXUNA!

 16. Prosit u Grazzi mil-Qalb! ……….. grazzi lill-Plejers kollha, lill-Coach bravu taghna Joe Falzon, Grazzi lill-Kumitat kollhu u fl-ahhar u mhux l-anqas lis-Supporters kollha li baqghaw jemmnu fit-tim, Viva Bormla Dejjem !

 17. proset blues .
  lakbar pjacir kien dak tal birah
  proseet lil kulhadd ax kulhadd ghamel il parti tieghu min qalbu

 18. St George’s are back in the reckoning for a promotion slot after they beat neighbouring rivals Vittoriosa Stars by the odd goal in three.

  It was sweet revenge for the Saints who had been humbled 5-0 by Vittoriosa in their corresponding first-round fixture. St George’s were the better side throughout and could have easily scored a more pronounced victory had they taken the chances that came their way.

  The first real goal-scoring opportunity came in the 17th minute when St George’s striker Anthony Ewurun was put clear by Gordon Spiteri but was blocked by goalkeeper Henry Bonello with the ball finishing in the path of Josef Dalli who saw his shot hit the post.

  Joey Falzon’s side continued to attack and on the half-hour an Anthony Bonello header was saved by the Vittoriosa custodian.

  But a minute later, Vittoriosa took the lead against the run of play. Michael Borg Olivier ran into the Saints area with the ball falling to Joseph Chetcuti who rammed his shot home.

  St.George ‘s continued to push men forward and Ewurun went close by a whisker when he chested down a Glenn Bonello long ball in the area and his first-time effort just missed the target.

  In the 43rd minute Vittoriosa threatened when Beppe Muscat had his close-range effort saved by Thomas Galea after some good work by Leontin Chitescu.

  In the second half, St George’s continued to play in the same pattern of the first 45 minutes and deservedly equalised in the 55th minute when Silvio Sciberras found Glenn Bonello whose first-time effort hit a defender and Dalli headed home from the rebound.

  Three minutes later St George’s scored what proved to be the winner. They were awarded a corner from which Gordon Mallia headed the ball firmly into the net.

  Eight minutes from time, St George’s almost hit a third goal when Anthony Bonello brought the best out of Vittoriosa keeper Henry Bonello.

  St George’s: T. Galea ; E. Sevasta, C. Grech, A. Ewurun (J. Bugeja), E. Amaira, B. Fenech, J. Dalli, G. Mallia, A. Bonello, S. Sciberras, G. Bonello (C. Ciappara).

 19. Prosit lit-tim Bormliz ghar-rebha fuq il-girien. Rebha misthoqqa u li ahna l-bormlizi konna nkunu qed nistennew. Grazzi mill-gdid

 20. Fis- site tal- mizbla kien hemm certi nies li iffirmaw progett tal- bacir numru wiehed u the archer u dawn ghogobom jattakaw lil turu wait ukoll qaluwilu trapattoni u nahseb kellom ragun ta’ ghax dak li qal turu wait kien minnu IRBAHNILOM U GDIMNIJOM GIDMA KBIRA pero il- baqar raw kbir u nikkwota lil nostradamus li ffirma f’ isem il- progett tal- bacir numru wiehed fejn qal li teknikament ahjar minna lol buhahahahaha x’ dahq !!! fil- fatt veru ghax rebhulna l- iehor the archer il- professur tal- mandragg qal mhux li kien leo jahli il- vleggeg kollha buahahahahaha x’ dahq mhux talli ma uzahomx kollha habib talli lanqas biss iccaqlaq haga ohra habib the archer hassejta il- gidma sew inti ghax rajtek lilek u lil dak li kieteb fuqek zewg baqriet libsin flokk ahmar raskom bejn saqajkom nizlin l- isfel u dhaltu tigru go dik it- toqba hahaha x’ gost u xi pjacir kemm parlajtu fil- vojt min qabel hahahahaha BAQARRRRRRRRRRRRRR MUUUUUUUUUUUUU MUUUUUUUUUUUUUUUUUU ps Btw ghadna ghall- bejh sovenirs baqar libsin flokk ahmar ghall- aktar informazzjoni morru fil- kazin tal- futbol tal- birgu u issibuwom kollha hemm wiehed hdejn iehor BAQRA FEJN OHRA imma mhux MUUUUUU qed jghamlu issa AJMMMMMMMA AJMMMMMMMMMMMMA AJMMMMMMMMMMMMMMMA

 21. Issa waslet ir-rebha li Bormla kollha kienet qed tistenna!
  issa hemm bzon li tasal xi haga ohra .
  hemm bzon ta hafna ghajnuna biex inkomplu fit triq it tajba
  il piz tqil hafna u ma jinfelahx min min qed igorru jekk ma tinstabx xi forcima li taghti ftit nifs lil dawk li qed jerfaw ghax flahhar jejew.

 22. Ray, nahseb li huwa f’waqtu li wiehed jejd kif u fejn wiehed jista jejn. Dan qiehed nejdu peress li jeszistu Bormlizi li ghadhom ihhobbu lill-Bormla u li jixtiqu jghejnu, GRAZZI.

  • kull min jista jejn b xi mod jista jikkuntatja lil Mahbub president Chris: chris.agius@gov.mt

 23. ditta gdida ta’ fabbrika li tghamel it- toilet paper izzanznet fil- birgu bejn is- sibt 27 ta’ frar u l- bierah il- girbien mardu kollha b’ imsarinom hekk kif tilfu il- loghoba dery kontra Bormla tant kemm kienet kbira id- domanda ghat- toilet paper li Cossie kellu jiftah fabbrika attalaposta ghalijom issa skarsaw il- lumi u anki l- ilmazghar loooooooool

 24. welldone boys welldone every one, you made us proud THANK YOU

 25. Manuel Ancilleri, vice-president of Vittoriosa Stars FC, was today condemned to an 18-month jail term suspended for three years and a fine of €2,000 after a court convicted him of involvement in the corruption of two players of St George’s FC.

  The case happened in 2008.

  HADD WARA HADD TASAL TA’ KULLHADD L- EWWEL TAL- KUMITAT U L- POPLU KOLLU TAL- BIRGU U ISSA WASLET TA’ SUR ANC ARA MA JGHIDUX LI LOGHOB LI REBHU BIL- HILA TAGHHOM UKOLL LOL

 26. Tajba din! u kemm għajruna maħmuġin il-gound nhar is-sibt!

 27. heq kas ezemplari tal- gara flok nghid xi haga ohra milli ikolla ittik u l- hmieg taghhom ippruvaw idawwruh fuqna imma nesu andikun li hemm alla fis- sema u ghandu dirajh kbar u lahaqom ukoll 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: