Posted by: stgeorgesfc | February 8, 2010

Puttinu Cares 2010


“Hbieb, qed nibghatilkom din l-email bid-dettalji tal-maratona tal-football ta Puttinu Cares ghal din is-sena. Id-dati huma 23/24/25 ta April 2010 u bhas soltu l-loghob se jsir gewwa l-Marsa. Jien gejt ufficjalment inkarigat biex navvicina l-klabbs sportivi lokali sabiex naraw kif flimkien nistghu nghinu lil dawn l-angli. Ghalhekk il-hsieb huwa li bhala klabb tistghu tghinu billi tippartecipaw bhala timijiet tal-football fejn tistghu tibbukjaw il-pitches f`certi hinijiet. Il-partecipazzjoni hija minghajr hlas u ghalhekk jistghu jigu membri kemm iridu kull min jippartecipa jista jghati donazzjoni lil klabb sabiex tkun tista tigi pprezentata mil kumitat fit-tmiem il-maratona. Tistghu taghmlu wkoll gabra min naha tal membri li jattendu ghal loghob tal-klabb taghkom. Idea ohra hija li tistghu toffru xi memorabilja sabiex tinbiegh waqt l-irkant. Hemm il-hsieb illi membru tal-kumitat jigi waqt il- maratona sabiex iwassal messagg lil membri sabiex jikkonkoru kif ukoll l-ghotja tigi pprezentata fl-ahhar tal -maratona. Dan kollu jixxandar LIVE fuq l-istazzjonijiet tat -TV lokali. Nemmen li bhala wiehed mil klabbs ewlenin ghandkom il-potenzjal li tirnexxu u flimkien nghamlu l-hajja ta dawn l-angli ftit aktar facli. Jekk tkunu nteressati nixtieq li niltaqgha man-nies fil-kumitat li huma responsabbli ghal dawn attivitajiet socjali sabiex nghatikom aktar dettalji. Filwaqt li nibghat inselli ghalik u l-kumitat kollu nistenna risposta min naha taghkom.”

Grazzi Hafna
Ronnie Camilleri
O/B Puttinu Cares
99933399

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: