Posted by: stgeorgesfc | January 15, 2010

Is-Saints jitilghu f’nofs il-klassifika


BRMLA_VS Hin: 9.00 a.m.

Data: 17 ta Jannar

Post: Tedesco Stadium

Skor: 1-0


Ilbirah. fil Victor Tedesco stadium (Hamrun) intlaghbet il-partita ta l-Ewwel Divizjoni bejn ST georges u Melita fejn il bormilzi hargu rebbieha bl-iskor ta  1-0.  Kienet partita sabiha fejn l-azzjonijiet lejn lasta u ohra ma naqsux. It team bormliz wera mil lewel l intezzjonijiet tieghu kif kien sejjer jaddata il loghob. Minn naha ta melita dawn ipprezentaw il loghba taghhom fuq il-heffa.

Fil bidu tal partita bormla hadu l inizjativa tal loghob fejn xutt ta Tony Ewurun ghadda ihakkek mal lasta. Minn naha taghhom melita ukol kellom il mumenti taghhom fejn xutt sabih ta Luke Micallef gieghel lil gowlkeeper Thomas Galea jaghmel save difficli.  Wara biss 20 min il gowl keeper ta melita anticipa fil hin il Josef Dalli milli jiskorja, u ftit wara xutt ta Gordon Mallia (ST) falla il mira ghal ftit.

St Georges setghu hadu il vantagg fejn min pozizzjoni tajba ta kemm Glen Bonello u Tony Ewurun ma profetawx u xehtu il ballun barra. Wara din lazzjoni melita laqtu il lasta min Ives Blokka, izda biss fil 45min it team bormliz ha dak li pjana ghalih li huwa il-gowl, li gie skorjat min Josef Dalli wara girja sabiha mal-linja tax-xellug. Min hawn il quddiem bormla ghamlu xi tibdiliet biex izomu il loghba favur taghhom, biss lejn lahhar hinijit kien il gowlkeeper Thomas Galea li zamm l-iskor favur St Georges.

Advertisements

Responses

  1. Illum irnexxilna ngibu rebha mportanti hafna. U dan ghalkemm nghid li draw kien ikun aktar gust. Izda kemm il-darba konna ahjar mill-avversarji u tlifna.

    Illum rajt team determinat, dixxiplinat u pacenzjuz. Team kapaci jilqa’ ghall-attakki kontinwi tal-avversarji, bla ma’ jirrassenja ruhu. Pacenzjuz jistenna l-avversarji u kultant johrog jattakka. Dixxiplinat fejn kull player kien lest jissagrifika ruha ghat-team. Determinat ukoll li minnkejja kollox johrog bit-tlett punti.

    Din ir-rebha tatina stimoli godda sabiex inharsu l-quddiem konxji mill-fatt li ghandna team li lest ikun sfida ghal kulhadd. Nixtieq nghid prosit lit-team kollu tal-wirja u r-rizultat, u b’mod partikulari lill-goaler taghna Thomas….Prosit Boys

  2. well done blues

  3. Jkolli nistqar maghkom, kemm niehu pjacir meta nara lill-Bormla jirbhu, prosit u grazzi min qih qalbi !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: