Posted by: stgeorgesfc | December 12, 2009

Is-Saints jirritornaw ghar-rebh!


BRMLA_VS Hin: 7.00 p.m.

Data: 14 ta Dicembru

Post: Tedesco Stadium

Skor: 3-0


Ilbirah, 14 ta Dicembru, is-Saints hadu l-ewwel punti ghall-dan l-istagun wara li rebhu lil San Gwann bl-iskor konvincenti ta 3-0. Is-Saints urew l-istess forma li bdew biha fil-bidu ta dan l-istagun fin-KO, fejn jekk jibqu’ jilghabu hekk, zgur li jkunu fost l-isfidanti ghall-din is-sena. Ta minn jammira lil players bormlizi, li wara zewg loghbiet dizappuntanti, urew karattru u dixxiplina biex kisbu l-ewwel rebha fil-kampjonat.

It-team immexxi minn Joey Falzon, li lbirah kellu xi tibdil mill-formazzjoni tas-soltu, wera mill-bidu nett l-intenzjonijiet tieghu, fejn wara biss ghaxar minuti loghob, huwa mar fil-vantagg permezz ta xutt sabih minn Glenn Bonello wara li rcieva minn ghand Anthony Ewurum. Dan il-goal ta kurrag kbir lis-Saints, fejn b’naqa aktar attenzjoni setghu izidu il-vantagg facilment.

Izda fit-tieni taqsima, is-Saints kienu furtunati li ma ngidmux ghall-dawk ic-cansis li tilfu wara li San Gwann kellhom zewg cansis tajbin biex jiksbu id-draw f’din il-loghba izda Thomas Galea kien ferm attent fil-lasta tieghu.

Avviz

Is-Saints hadu nifs qawwi fis-60 minuta, meta wara kontra attakk sabih, Chris Ciappara (Cicca) spicca wahdu mal-goaler, u wara li dar mieghu tefa’ f’xibka vojta. Min hawn is-Saints ikontrollaw il-loghba f’idejhom, biex sahansitra fl-ahhar minuti, is-Super Sub Josef Dalli (Gulu), wara girja sabiha mal-linja tal-lemin, tefa pass perfett fuq Chris Ciappara, fejn dan ta l-ahhar prova jerga’ jdur mal-goaler ta San Gwann, izda din id-darba il-keeper iffawlja fil-kaxxa lil Ciappara, u Lautier ma kellux triq ohra hlief li jkecci lil goaler u jaghti penalty favur is-Saints. Minnu inkariga s-soltu Glenn Bonello, fejn skorja id-doppjetta personali tieghu u it-tielet goal ghas-Saints. PROSIT BLUES!!

Advertisements

Responses

 1. naqbel mal webmaster li mux sejrin tajjeb.. pero jien nibqa nissaportjakom sal-mewt! kurrag blues ergu ohorgu dak liljun bormliz li bdejtu bih

 2. ahna nibqu warajkom bnazi u maltemp

 3. Ejja blues ha ngibu l-ewwel 3 punti. Kuragg.

 4. proset blues lewwel rebha tal league ibqu sejrin hekk anna team li jtina pjecir jek nibqu ekk

 5. Well done blues proset

 6. ejja blues ha nibqu sejrin hekk ma npaxxux il girien

 7. Nixtieq nejd prosit li Saints ghal loghba sabiha kontra San Gwann U niehu l-okkazjoni jekk tipermetuli nejd prosit kbira It-team il gdid ta subbateo BORMLA SUBBATEO CLUB Li l-ewwel harga taghna bhal klabb erbahna lil Hat attard b’skor ta 4-0 il kbar u 3-1 ir-reservs ghal l-ewwel dera taghna din timlina b’kuragg kbir.. Prosit ghat team bormliz u ghal min ghet jiehu hsieb players ecc..
  Grazzi
  Manuel ( Ratal 78′ )


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: