Posted by: stgeorgesfc | November 2, 2009

Ir-Referee jghin lil Hamrun Spartans biex jirbhu lis-Saints


Nhar is-Sibt li ghadda, Hamrun Spartans rebhu lis-Saints bl-iskor ta 3-0, fejn dan ir-rizultat wassal ghall-eliminazzjoni tat-team taghna minn din il-kompetizzjoni. Ghas-Saints gew mkeccija Anthony Bonello u Manuel Sevasta, fejn fil-parir taghna, dawn kienu decizjonijiet harxa mill-arbitragg, fejn ovvjament dawn affetwaw  l-andament tal-loghba.

Fil-bidu tal-loghba, Hamrun Spartans bdew jippressaw fuqna, bis-Saints jaghlqu l-ispazzjijiet tajjeb fuq wara. Pero aktar ma beda jghaddi il-hin, il-folja bdiet tinbidel fejn kienu is-Saints li bdew joholqu aktar cansijiet ta skor. Pero il-bormlizi hadu daqqa ta harta meta ir-referee kecca lil Anthony Bonello u ta’ penalty lil Hamrun Spartans fejn Thomas Galea salva tajjeb.

Bi player anqas, is-Saints xorta wahda komplew jippressaw u jaghlqu tajjeb, pero sfortunatament ftit qabel il-mistrih, Hamrun Spartans fethu l-iskor permezz ta Perreira. Avolja bi tkeccija ta player u bi zvantagg ta goal, il-bormlizi xorta baqghu jemmnu li setghu issalvaw il-loghba.

Is-Saints kienu donnom ha jgibu id-draw meta kemm Chris Ciappara u kemm Glenn Bonello kienu ferm vicin li jiskorjaw.

Izda fit-tieni taqsima, Joao Batista Mawete zied il-vantagg ghall-Spartans wara cross tajjeb ta Perreira. Wara dan il-goal, gie mkecci Manuel Sevasta ghat-tieni karta safra fejn huwa laqghat il-ballun b’idejh mhux intenzzjonalment. Biex lejn tmiem il-loghba, il-Hamrun ziedu ihor permezz ta Perreira.

It-tkeccijiet ta Manuel Sevasta u Anthony Bonello se jigu affetwati nhar il-Hadd li gej kontra l-istess Hamrun Spartans gewwa il-100 Anniversary Cup, fejn is-Saints zgur li se jaghmlu minn kollox biex ipattu ghat-telfa li ghadom kemm hadu il-weekend li ghadda.

Prosit boys, avolja kontu b’zewg players anqas, xorta urejtu karattru u determinazzjoni. COME ON BLUES!!!! KURAGG!!!!

 

Advertisements

Responses

  1. Dak ir- referee missu libes flokk ahmar kien jixraqlu iktar ghax il- hamrun labulna bit- tnax il- player mhux bil- hdax it- tkeccija ta manuel kienet ingusta

  2. Ir referee nhar is sibt dawwar il loghba,ax sa qabel il penalty u tkeccija ta Toni Bonello,Bormla konna ahjar mill Hamrun,u li ma kienx ir referee kellna cans tajjeb anke li nirbhu,imbghad kompla jaffeg bit tkeccija ta Manuel.

  3. It-tkeccija ta Bonello kienet gusta. F’dal kaz ir-referee kien tajjeb. Ma naqbilx mat-tkeccija ta Sevasta.

  4. Nhar il-Hadd ergajna assitejna ghal loghba photo kopja ta l-ewwel wahda.Tlajna ghal loghob b team mibdul imma xorta wahda skond l-oppinjoni tieghi kien team maghzul tajjeb.Apparti l -affarijiet li rajna u li ahna zgur li ma naqblux maghhom kelna loghba mhux hazina fejn iz-zghazagh taghna tawna pjacir ghax qeghdin juru maturita.Jiddispjacini ghat tkeccija ta shabi Joey u Emmerson.Prosit lit-Team kollu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: