Posted by: stgeorgesfc | October 22, 2009

Tasal id-Derby tal-Cottonera! Tahseb li s-Saints se jqumu ghall-okkazjoni?


BRMLA_VS

Hin: 5.00 p.m.

Data: 24 ta Ottubru

Post: Tedesco Stadium

VITT_PIC

Nhar is-Sibt, 24 ta’ Ottubru, ser tintlaghab il-loghba li hafna nies ikunu qeghdin jistennew. Ghalkemm din ser tkun loghba minghajr interess ghaliex il-klassifika ma tistax tinbidel bir-rizultati tal-weekend li ghadda, cert li xorta wahda kull team se jipprova jiehu rebha minn din il-loghba. Minn hawnekk ahna nawguraw li din il-loghba tintlaghab bi spirtu sportiv u  nitolbu lilkom is-supporters biex ikun hemm imgieba tajba waqt il-loghba, ghaliex f’kaz ta konsegwenzi, l-club u t-team ta’ Bormla isofrijom. Fl-ahhar mill-ahhar, nawguraw hafna lis-Saints biex ikomplu jaghtuna pjacir, u biex jipprovaw jispiccaw l-ewwel fazi ta’ din il-kompetizzjoni b’punti massimi! COME ON BLUES KURAGG!!!!

Ara il-hsieb dwar St. George’s FC vs Vittoriosa Stars

Advertisements

Responses

  1. kuragg blues

  2. Ovjament, jien niextiq li Is-Saints tohorgilhom loghba tajba mal-Birgu. Haga wahda tinkwetani xi ftit. Bhal ma’ jaf kullhadd, Bormla issa ghaddew ghar-round li jmiss filwaqt li il-Birgu inqattaw kompletament barra. Il-Vittoriosa Stars huma ghatxana ghal rebha peress li issa illhom ma’ jirbhu loghba kompetitiva. Fi ftit kliem, nibza li il-motivazzjoni tal-Birgu tista tkun aktar qawijja min taghna. Nispera li qed inkun zbaljat u li is-Sibt nara li Saints f’vena bhal ma’ meta rajthom mal-Pieta Hotspurs. Hu inthom x’tahsbu ? u bilhaqq, nispera li is-Support taghna jkun sportiv u denju ta’ klub li jisthoqlu hafna rispett. Kuragg Blues !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: