Posted by: stgeorgesfc | October 9, 2009

Spettaklu ta Futbol!!


BRMLA_VS

Hin: 3.00 p.m

Data: 10 ta Ottubru

Skor: 6-1

Post: Tedesco Stadium

PIETA

Illum is-Saints wrew li mhux biss Marsaxlokk jafu jaghtu sitt goals lil avversarji taghhom! Loghba verament kuragguza mill-players taghna fejn verament taw qalbom. F’kull hin u kull mument it-team immexxi minn Joey Falzon wera determinazzjoni u hegga kbira fil-ground.

Fil-bidu tal-loghba, is-Saints mill-ewwel urew l-intenzzjonijiet taghhom pero id-difiza ta Pieta bdiet taghlaq tajjeb. Izda wara ghoxrin minuta loghob wasal il-goal tas-Saints meta Chris Ciappara, bil-kalma kollha qabbez il-ballun lil goalkeeper ta Pieta, b’dan ta l-ahhar meghlub ghall-kollox.

Sfortunatament, minuta mit-tmiem ta l-ewwel taqsima, incertezza bejn il-midfield u id-difiza tas-Saints wassal ghad-draw tal-Pieta wara li il-barrani taghhom tefa’ fix-xibka b’xutt sabih min tarf il-kaxxa.

Anthony Ewurum fl-azzjoni kontra Pieta Hotspurs

Anthony Ewurum fl-azzjoni kontra Pieta Hotspurs. (Ritratt mehud min timesofmalta.com)

Fit-tieni taqsima, kif kien mistenni, is-Saints hadu il-loghba f’idejhom fejn fi spazju ta kwarta skorjaw tlett goals. It-tieni goal tas-Saints wasal min Anthony Ewurum, fejn Chris Ciappara qabbez il-ballun min fuq Montfort, u Ewurum facilment tefa bir-ras go xibka vojta. It-tielet goal wasal mill-akkwist il-gdid tas-Saints, Gordon Mallia, wara kross ta Ewurum fil-baxx, Gordon b’xutt sabih gheleb ghall-kollox lil Montfort. Ezattament wara,  pass tajjeb ta Silvio Scibberas gab lil Chris Ciappara wahdu mal-goaler, li bil-kalma kollha qabez lil Montfort u tefa’ f’xbika vojta.

Pieta bdew jipprovaw jaghmlu l-iskor aktar ragonevoli pero regu’ kienu is-Saints li skorjaw, wara kontra attakk veloci, Tony Ewurum wahdu mal-goalkeeper tefa’ fl-anglu tal-lasta. Wara dan il-goal il-Pieta waqqfu ghall-kollox bis-soltu Chris Ciappara jerggha jsammar ballun iehor fix-xibka avversarja wara pass tajjeb ta Bonello, bl-iskor kbir ta 6-1!! WELL DONE BOYS!! KEEP IT UP!!

Fil-loghba ta warajna, Balzan Youths ghelbu lil Vittoriosa Stars bl-iskor ta 4-1 bil-goals jaslu minn Peter Anizoba(2), Aaron Agius u David Fenech. Jonathan Xerri skorja goal ta konsolazzjoni ghall-Stars.

Ghin lill-Club tieghek billi tixtri “Badges” ta St. George’s FC

Advertisements

Responses

  1. Ir-rizultati kontra Pieta matul l-ahhar inkontri huma bilanc assolut. Is-sena l-ohra kien hemm rebha kull wiehed. Fl-ewwel round tlifna 1-4, sabiex imbaghad fit-tieni round irbahna ahna 2-1. Ergajna iltqajna fil-Premier 2006/7, fejn laghbna 4 loghbiet. Zewg draws fl-ewwel fazi 1-1 u 0-0, u fit-tieni fazi rebhulna 1-2 u rbahna ahna 5-4. Dan jawgura loghba kumbattuta, fejn rebha ghalina tfisser kwazi kwalifikazzjoni certa ghas-semi finali. Awguri Saints

  2. ghadni kif cempilt qaluli li irbahna 6-1 donni ma ridtx nemen

  3. Well done blues proset tal- loghoba kbira li ghamiltu illum u grazzi lil players kollha tal- pjacir li qed ittuna xewqa ohra biss jonqosna minn ghandkom u tafu x’ inhi u nkunu qisna irbahna il- league come on blues

  4. http://www.maltafootball.com. iregistraw fil forum u hallu l kummenti

  5. kif qal tajjeb hafna turu wait.. irridu nzommu saqajna ma lart u ma narawx kbir.. nihdu loghba wara l-ohra.. it-team kien tajjeb f’kull dipartiment. hemm team tajjeb hafna! WELL DONE BLUES KOMPLU TUNA PJACIR!

  6. Prosit Blues, loghba eccezzjonali! Fil-verita’ hadd ma’ jista’ jnehhi il-meritu tal-Pieta Hotspurs. Il-pieta’ ghandhom tim tajjeb izda nahseb li l-istrategija tal-coach taghna flimkien mad-determinazzjoni ta’ kullhadd wasal ghal dan ir-rizulta. Kif jejd il-Malti, xejn ma’ jaqa mis-sema. Dan ir-rizultat hu il-frott ta’ hidhma kollettiva ta’ kullhadd, Prosit tassew !

  7. Well done boys. Loghba kbira li mandix dubju kontra wiehed mill-aqwa li hemm fil-First Division.

  8. Prosit kbira lill-players tal-wirja impekkabbli li taw. Saqajna mal-art, niehdu kull loghba bhal sfida gdida u nistghu naghmluha.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: