Posted by: stgeorgesfc | September 28, 2009

Bidu Kbir ghas-Saints!


BRMLA_VS St. Georges FC VS Mqabba FC

Post: V. Tedesco Stadium

Hin: 6.00 p.m

Data: 28 ta Settembru

Skor: 3 – 0

MQBBA_VS

Illum, 28 ta Settembru, it-team immexxi minn Joey Falzon,  ghadu kemm rebah rebha kbira ta 3-0 kontra Mqabba FC. Illum is-Saints taw pjacir lis-supporters wara li laghbu loghba fejn dejjem kienu kompatti u determinanti f’kull sitwazzjoni. Dan it-Team wera li din is-sena huwa kapaci li jkun wiehed mit-timijiet promossi ghall-Premier Division.

Il-loghba bdiet b’hafna pussess f’nofs il-ground, biex wara ghoxrin minuta loghob, Glenn Bonello b’xutt stupend minn barra il-kaxxa tefa’ il-ballun fl-anglu bil-goalkeeper ta Mqabba meghlub ghall-kollox. Is-Saints kellom fejn jiskorjaw aktar pero id-difiza ta Mqabba kienet attenta. Ftit qabel il-half time wasal it-tieni goal ghas-Saints. F’kontra attakk veloci, il-ballun spicca mal-linja bi Chris Ciappara javvanza bil-ballun u dan ta l-ahhar ta pass lejn in-nofs fejn bla diffikulta Anthony Ewurum tefa’ fix-xibka.

Fil-bidu tat-tieni half il-bormlizi kellhom jaghmluwom tlieta wara li Anthony Ewurum gie wahdu mal-goalkeeper, izda dan ta l-ahhar salva lil Mqabba FC minn skor akbar.

Kif il-loghba deret li se tispicca bl-iskor ta 2-0 favur il-bormlizi, is-Super Sub, Josef Dalli maghruf bhala il-Gulu, wara girja sabiha li gabitu wahdu mal-goalkeeper ta Mqabba, baqa’ kalm u tefa fix-xibka biex tefa’ il-partitarji prezenti f’dellirju ta ferh! PROSIT BLUES U GRAZZI GHAS-SUPPORT TAGHKOM IS-SUPPORTERS!

Taqbel li l-loghob tal-Hadd se jibda jintlaghab fid-9.00 u fil-11.00 ta filghodu minflok wara nofsinhar?

Advertisements

Responses

 1. Prosit hafna blues amiltu loghba kbira u tajtuna pjacir! Jekk nibqu sejrin hekk ghandna biex nirbhu pjacir din is sena. Prosit coach, players, kumitat u supporters!

 2. Prosit blues

 3. Prosit Blues, nahseb li fil-kolletiv kienet loghba tajba. Jidher li dan it-Team ghandu il-potenzjal li jasal. Nahseb wkoll li ghad hemm fejn wiehed jahdem. Kif jejdu l-Inglizi, a side comment, noqodu attenti ghal-karti is-sofor li f’xi drabi nahseb li setaw jigu evitati. Bidu tajjeb, pero it-triq twila, rajt lill-Marsaxlokk, ghandhom team formidabbli ! Kuragg Blues !

 4. FL- AHHAR IRBAHNILOM !! Proset blues ghax tajtu pjacir lil kullhadd il- bierah wara tant loghbiet li ltqajna ma’ mqabba u qatt ma irbahnilom il- bierah irbahnilom u irbahnilom bil- kbir!!. It- triq ghada twila u irridu nibqu saqajna ma’ l- art pero ghadna team li bil- wirja li beda jaghti fil- friendlys kif ukoll il- bierah ghadna fejn niehdu pjacir din is- sena kurrag blues

 5. Nixtieq nejd il josef dalli Ghax ma nafux personali qallui li ghadu zghir jider li ghandu kapacitajit tajjbin hafna ghandu girja ta’micheal mifsud mohhok hemm sagrificju kbir trid taghmel ghax hemm qied ghandek futur quddiemk taf tkun wiehed mil ahajr players li hawn malta Biss thalix il hbieb igenuk…
  Good luck

 6. Football – Maltco Lotteries First Division KO: St George’s start in style

  St George’s-Mqabba 3-0

  St George’s got off to a winning start in the First Division KO when they easily overcame a sorry Mqabba side by three clear goals.

  It was a one-way traffic affair as the Saints could have easily won by a bigger margin. But Mqabba goalkeeper Calleja saved his side from a more embarrassing defeat with splendid saves.

  Mqabba who were impressive in their first outing against Balzan were completely outclassed as the Saints had a field day, with Benoir Fenech, Chris Ciappara, Silvio Sciberras and Anthony Ewurun above the rest.

  St George’s took the lead on eight minutes when Chris Ciappara crossed towards Glenn Bonello whose shot from the edge of the area beat a hesitant Kris Calleja in the Mqabba goal.

  Eight minutes later the Saints came close again when Glenn Bonello passed towards Anthony Ewurun whose close range effort was well blocked by Calleja.

  Mqabba found the going hard and could not come to grips with their opponents’ speed. The Saints continuously built their attacks from the right flank and on 28 minutes they doubled the score. Chris Ciappara did all the running on the right flank and crossed towards Ewurun who easily slotted the ball home.

  Near the end of the first half St George’s could have easily added further goals through a Silvio Sciberras freekick and an Ewurun effort that slightly missed the base of the upright.

  In the second half the Saints continued to dominate going close on several occasions. Seven minutes from time substitute Josef Dalli scored the third and final goal after receiving from Glenn Bonello.

 7. Well done boys in blue. Keep it up.

 8. proset hbib eja ha koplu tilin isa nahdmu phala familja ax ek edin u nixtiq nejt tenku is saporters ax baqu warijna u il loba li geja eja ha nara iktar nis ha noruwom

 9. Well Done Boys!! Min Fejn Nista Nixtri Replika Tal-Gear Ta’ Saints Please?? Thanks.

  • Vera li dak il-gear huwa gdid, pero x’aktarx li se jkollna gear iehor gdid li se jibda jintuza ghall din is-sena. Staqsi lil kabocc jew lil xi hadd tal-kumitat, jghidulek ahjar.

 10. Il-gear huwa gdid, pero ghal din is-sena ser jintuza gear iehor, sabih hafna. Dalwaqt ser ikollna ghal bejgh flokijiet u souvenirs ohra specjali biex niccelebraw il-120 sena mit-twaqqif ta’ St. George’s, fosthom, se jkun hemm ukoll xi collector’s item, pero iktar informazzjoni nghadduwa il-quddiem.

  Kif qed taraw bi sagrifficji ta’ certu nies u tal-players kollha din is-sena ghandna tim biex nihdu pjacir. Ghandna bzonn l-ghajnuna ta’ kulhadd biex inkomplu nissahu. Ghandna ghadejja skema ta’ gbir fejn qed nigbru dik ix-xi haga zghira fix-xahar minghand kull min jista jghin, kif jghid il-malti kull qatra tghin, ghalekk kull min irrid u ghadu mhux membru f’din l-iskema icempel lili fuq 99000710, jew xi membru iehor, tal-kumitat.

  Grazzi mill-qalb.

 11. Kif qal siehbi Darren, din is-sena ser ikollna numru ta’ souvenirs biex infakkru l-120 sena mit-twaqqif tal-club. Sensiela shiha ta’ souvenirs li ser jidhru fuq din is-site. Fost quddiem nett ser ikun hemm numru limitat hafna ta’ badges ta’ mal-pavru. Dawn ser ikunu collector’s item. Dwar il-gear, li laghbna bih kien gdid, izda ser ikollna iehor gdid li qieghed ghall-print. Gear li jixraq l-okkazzjoni ta’ 120 sena football.

  Inkompli ma’ Darren, ghaddejja skema ta’ ghajnuna fix-xahar li qed jiehdu hsiebha Darren, George il-Bafflu u Vanni. Grazzi bil-quddiem ta’ kull ghajnuna u sapport

 12. Prosit li webmaster.wara ftit siehat li spicat il loghoba stajt inkun naf ir rizultat min fejn kont Grazzi ghal di sit

 13. nixtieq niringrazja lil observer tal kumment.wara kollox niringrazja l coach u kumitat tax xoghol li ghed jaghmlu. COME ON BLUES HA NURUWOM XAHNA :)!!!!!!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: