Posted by: stgeorgesfc | September 27, 2009

Parti mill-Istorja ta St. Georges


Din il-gimgha, tkellimna ma ex-player u anke ex-Captain ta St. Georges FC, Arthur Wait fejn huwa taghna kummenti u ritratti li huma parti mill-istorja tas-Saints.
Peppi Delceppo: The Coach
Part 1:GAZZETTA1 Part 2:GAZZETTA2
Best Team
BEST_TEAM
Fl-opinjoni tieghi u ta hafna Bormlizi, dan kien wiehed jekk mhux l-uniku Team tas-St Georges’s FC ta’ kull zmien. Dan it-team kien taht it-tmexxija tal-mahbub Coach Peppi Delceppo. Dan it-team kien l-uniku li spicca i-tielet fl-ghola divizjoni Maltija. Kient Team prodott tal-Club, li kien jilghab, loghob sabih li jpaxxi lil min kien imur il-ground. B’dan it-team u xi tibdil zghir mieghu gew mirbuha dawn l-unuri: Rebh ta Kampjonat tat-Tieni Divizjoni 1965/66, 1971/72, 1973/74/ K.O Winners 1971/72, 1973/74, Sons of Malta Cup 1971/72, 1973/74. It-Team kien jikkonsisti min dawn il-players: Charles Cilia, Charles bugeja, Emmanuel Calleja, Joe Mizzi, Tarcisio Mizzi, Joe Grech, Alessio Mamo, Joe Gafa, Harry Scicluna, Arthur Wait, Charles Grima, Emmy Grech, Raymond Jeffers, Mario Borg, Joe Bugeja u Joe Brincat.
St. Georges FC 5 Vittoriosa Stars 0
5_0VITT
“It-Timijiet ta St. Georges FC u Vittoriosa Stars flimkien qabel il-partita tant mistennija tat-tieni divizjoni f’Jannar 1972. Din il-partita kienet importantissima ghax Bormla u il-Birgu kienu ilhom ma jiltaqghu zmien twil minhabba li il-Birgu kienu ghamlu zmien twil fit-Tielet Divizjoni. Barra min hekk, it-team ta Bormla kien l-ewwel fil-klassifika u il-Birgu kienu fit-tieni post, ghal daqstant l-importanza kompliet tikber. Il-Ground tal-Gzira kien ippakjat b’eluf ta nies u kien hemm briju illi ftit konna naraw bhalu f’dak iz-zmien. St. Georges kienu rebhu din il-partita bl-iskor kbir ta 5-0 u komplew bil-mixja pozittiva taghom sakemm saru Champions. Ta min jghid ukoll, li f’dan l-istagun St. Georges rebhu wkoll in-Knock Out ta din id-Divizjoni meta fil-Final ghelbu lil Vittoriosa Stars 3-2.”
St. Georges FC CHAMPIONS
TAZZA CELEBRAZZJONI
“Arthur Wait, Captain ta St. Georges FC jircievi it-Trofej ta’ wiehed mill-Kampjonati mirbuha minghand il-President ta l-M.F.A, J. Mifsud Bonnici. Celebrazzjonijiet f’Bormla wara rebh tal-Kampjonat”

Dan l-artiklu tistu’ issibuh gos-sezzjoni ta Nostalgija

Advertisements

Responses

  1. Dawk li semma Turu kienu zminijiet fejn hadna pjacir naraw it-team taghna jirbah. Konna tajbin hafna ghas-second izda konna naghmlu stagun wiehed First. Kien team tajjeb hafna. Min hu tal-eta tieghi jiftakar tajjeb pero, meta konna ghamilna xi 6 staguni First (Premier tal-lum), u kwazi bl-istess team ta’ meta Turu kien Captain. Irbahna lil Belt, lil Floriana u gejna it-tielet. Ma’ dhalniex fil-Kompetizzjonijiet Ewropej ghax tlifna l-ahhar loghba kontra s-Sliema, goal ta’ Mario Loporto. Zminijiet li ma’ tinsa qatt. Formazzjoni tipika ta’ dak iz-zmien Charlie Cilia (il-manonu), Mario Borg, Joe Briffa (iz-zejtuni), Cisju Mizzi, Joe Grech, Emmy Grech, joe Bugeja (il-bezizza), Tutu Wait, harry Scicluna (iz-zambura), Charlie Grima (ic-cawla), Lessio mama u maghhom Joe Brincat (iz-zbubu), Fredu Dimech, Charlie Cassar, Leli Micallef, Leli Calleja, Raymond Jeffries u Richard Silvio. dwk niftakar minn dak it-team li tana tant pjacir

    • hello,jiena neputi ta charlie cassar ix xlukkajr,li halliena ftit tal jiem ilu.nixtieq nitolbok jekk tistax tibatli xi ritratti fejn jidher hu.niringrazjak u naprezza hafna.

  2. Partita ohra li niftakar kien dik li saret fil-Ground tal-Monoel Island nhar is-Sibt, 30 ta’ April, 1966 meta fil-partita decider kontra Qormi, St.George’s kienu rebhu 2 -1 b’goals ta’ Joe Gafa u Harry Scicluna fil-hin barrani. Ghadni niftaktar lill-Carmelo Costa jikkumenta hekk : intlaghbet il-lejla fil-Monoel Ground il-partita decider bejn it-team ta’ Bormla u dak ta’ Qormi fejn l-iscore bhalissa huwa 1-0 favur Qormi. L-iscore sar fl-ewwel half meta c-centre half ta’ Bormla Darmanin kellu l-isfortuna li jitfa fix-xibka tieghu stess. Hekku naraw attakk iehor mit-team ta’ Bormla, il-ballun jinsab fil-penalty area, daqqa ta’ ras u GOAL. L-iscorer huwa Gafa li b’daqqa ta’ ras stupenda ma ta l-ebda cans lill-goaler Siberras isalva.

  3. Meta skorja Gafa ghaxar minuti mit-tmiem il-partita, l-iscore sar 1-1 u ghalhekk il-partita dahlet fil-hin barrani. Il-loghob kompla bilancjat sakemm fit-tieni taqsima tal-hin barrani, cross-shot ta’ Harry Scicluna ta r-rebha lit-team tas-St.George’s li b’hekk kiseb id-dritt li jilaghab fl-oghla divizzjoni peress li dak iz-zmien kien jitla’ team wiehed biss.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: