Posted by: stgeorgesfc | September 17, 2009

Akkwisti Godda ghas-sena 2009/10


Player Dwar il-Player
Gordon Mallia L-ahhar sena laghab ma Zebbug Rangers. Midfielder intelligenti hafna.  Tajjeb wkoll biz-zewg saqajn, kemm xellug u kemm lemin.
Tonio Caruana Player b’hafna esperjenza fejn anke kien parti mit-team taz-Zurrieq fl-ahjar zmienijiet taghhom.
Nathan Caruana Gie msellef maghna minghand Sliema Wanderers. Player zghir fejn huwa kapaci jilghab f’aktar min pozizjoni wahda, kemm bhala full-back u kemm bhala midfielder.
Benoir Fenech Player mhux gdid ghat-team Bormliz fejn laghab maghna l-istagun li ghadda u anke meta konna Premier. Full-back veloci hafna mal-linja tax-xellug.
Keith Xuereb Keith kellu stagun tajjeb hafna sentejn ilu maghna. Pero sfortunatament kellu injury kerha l-istagun li ghadda fejn tefitu sena barra mill-football malti. Cert li la jerga jirkupra,  jkun player importanti ghat-team ta Bormla.
Thomas Galea Goalkeeper li ghadu qed igib l-esperjenza. Kif gieh ic-cans fl-istagun li ghadda, hadu mill-ewwel u wera li huwa player promettenti hafna. Jilghab ukoll ma U21 ta Malta.
Chris Ciappara Player ta hafna esperjenza li cert li se jkollu rwol importanti fl-attakk Bormliz. L-ahhar stagun kien pedina importanti ghal-promozzjoni ta Had-Dingli.
Anthony Ewurum Tony kien fattur importanti ghas-Saints fil-promozzjoni taghhom fl-istagun 2005/06. Player veloci hafna fejn ikun dejjem ta ugigh ta ras ghall-avversarji taghna.
Paul Celeste Din hija l-ewwel sena ghal dan il-player bil-flok tas-Saints. Ghandu statura tajba hafna ghall-goalkeeper. Halla impressjoni tajba fl-ewwel loghba tieghu kontra Hibs.
Matthew Spiteri Matthew kien maghna fis-sena meta hadna il-promozzjoni fl-istagun 2005/06. Dik is-sena kien ha top scorer tal-minors u kellu l-opportunita wkoll li jilghab mat- team tal-kbar.
Players Mislufin: Heatcliffe Schembri u Edgar Degabriele (Hal-Lija), Vince Camilleri (Gudja United)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: