Posted by: stgeorgesfc | September 16, 2009

Prestazjoni tajba kontra champions ta Malta.


bormla

hibs

VS

Post: Corradino Ground

Hin: 6.15 p.m.

Data: 16 ta Settembru

Skor: 2-3

It-team ta St. Georges, immexxi min Joey Falzon ta’ verament prestazjoni tajba avolja l-iskor spicca ta 3-2 favur il-Hibs. Sahansitra it-team ta Bormla mar darbtejn fil-vantagg, 1-0 u 2-1. Il-loghba bdiet b’hafna pussess tal-ballun f’nofs il-ground. Pero is-soltu player, Anthony Ewurum, b’xutt mill-isbah min tarf il-kaxxa kiseb il-vantagg ghas-Saints. Il-Hibs gabu draw meta Ettiene Barbara, wara li rcieva throughball tajjeb, gheleb lil Thomas Galea biex ghamel l-iskor indaqs. Ezattament fl-ahhar minuti ta l-ewwel half, Christian Grech maghruf ahjar bhala iz-Zunzan, gie iffawljat fil-kaxxa u mill-hdax il-metru Glenn Bonnello dawwar l-iskor favur il-bormlizi ghal 2-1. Fit-tieni half, kif kien mistenni, il-Hibs hadu aktar il-loghba f’idejhom bil-Bormlizi jaghlqu tajjeb fuq wara. Huma gabu id-draw permezz ta daqqa ta ras ta Etienne Barbara u marru fil-vantagg b’daqqa ta ras ta Andrew Cohen.

Tajjeb ukoll li nghidu li iddebuta mas-Saints Paul Celeste, li kellu prestazjoni tajba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: