Posted by: stgeorgesfc | September 15, 2009

St.Georges FC qed ifittxu “second goaler”.


Bhalissa il-kumitat flimkien mal-coach qed jaghmlu l-ahjar possibli biex jiffirmaw “second goaler”. Fil-bidu ta l-istagun kien imsemmi li se jerga jirritorna Matthew Xerxen li kien maghna sena l-ohra. Pero Gudja United ma accettawx li din is-sena huwa jinaqghad mat-team taghna. Wara dan, St.Georges FC kienu ferm vicin li jiffirmaw lil Roderick Camilleri,  goaler ta Xghira Tornados u ex-goaler ta Hamrun. Pero Xghira Tornados bdew jitolbu naqa izzejjed ghall finanzi li ghandu team ta St.Georges FC. Dan ifisser li bhalissa kull m’ghandna goaler huwa wiehed; Thomas Galea, goaler ta Hibernians li huwa misluf maghna.

keeper

Kif ikollna xi informazzjoni fuq lil min se ngibu “second goaler”, ninfurmawkom mill-ewwel.

Min hawn hekk nahtaf l-opportunita ukoll biex nitlob l-ghajnuna kollha taghkom biex nghinu lil dan it-team tant ghaziz ghalina mill-aspett finanzjarju.

Grazzi mill quddiem.

Advertisements

Responses

  1. Prosit kbira ta’ din il-website informattiva. Prosit lil Emerson Amaira li kien il-mohh wara din is-site. Dwar transfer tal-goalkeeper, nixtieq nghid li huwa vera li bhal issa l-club ghandu biss lil Thomas galea, pero naccerta lis-supporters li jkollna second goaler dalwaqt. Dwar Roderick Camilleri nista’ nghid li ghadna ma’ waslnies max-Xghajra. Li hu zgur li l-interess taghna f’Roderick ghadu hemm. Sadattant hemm goalkeepers ohrajn bi prova. Meta jkun il-waqt u jkun ufficcjali dan jihabbar fuq din il-website u dik tal-club.

  2. Minn hawn naghmel appel biex kull min ghandu lil dan il club ghal qalbu jghejn kif jista. St.George’s huwa parti mil l istorja ta’ Malta u din is sena huwa gheluq il mija u ghoxrin sena min mindu bdiet l istorja tal futbol f’ Malta permez ta da team Bormliz

  3. proset em eja blus ha natu is saport ax ana tim bix niftahru u ana kowc max phalu eja ha nihdu gost din is sena flimkin


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: