Posted by: stgeorgesfc | September 14, 2009

St. Georges jissorprendu fl-ewwel loghba ta l-istagun


Copy of bormla_VS VS

Post: Marsaxlokk Ground

Hin: 8.00 p.m

Skor: 3-3

Mxlokk_VS

Fl-ewwel loghba(friendly) ta l-istagunm St.Georges issorprendew meta zammew lil Marsaxlokk bl-iskor ta 3-3. Fil-bidu tal-partita St.Georges mil-ewwel hadu ir-ridni f-idejhom meta ma lewwel hames minuti loghob huma marru min fuq permezz ta awtogoal klassiku. Pero aktar ma beda jghaddi il-hin Marsaxlokk aktar bdew jipressaw fuqna. Fil-fatt huma dawru rizultat ghal 2-1 favurijom. Pero St.Georges ma qatawx qalbom u ghamlu min kollox biex isalvaw ir-rizultat. U infatti huma regu dawru rizultat ghal 3-2 favurijom. Pero fl-ahhar kienu zvinturati ghaliex fl-ahhar 10 minuti tal loghba Marsaxlokk gabu il paregg biex l-iskor baqa’ ma nbdilix. Tajjeb ukoll nghidu li f’din il-loghba iddebutaw zewg players godda, Nathan player tas-Sliema imsellef maghna ghal-sena u Tonio ex-player ta Zurrieq. Merhba fil-club ta Bormla!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: